Waterschap Brabantse Delta trots op innovatiefabriek Nieuwveer

27 november 2017 Waterschap Brabantse Delta was met de innovatiefabriek Nieuwveer een van de drie genomineerden van de waterinnovatieprijs 2017 in de categorie ‘Energie en waterschappen’. De innovatiefabriek is een onderdeel van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breda en wekt eigen energie op en draagt met verschillende innovaties bij aan een circulaire economie (kringloop). Het waterschap haalt dus veel meer uit poep en plas dan je denkt.
Uitreiking oorkondes aan de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2017

Helaas heeft waterschap Brabantse Delta net niet gewonnen, maar we zijn trots op onze innovatiefabriek Nieuwveer.  De combinatie van alle innovaties en ontwikkelingen, samen met de open enthousiaste houding van de medewerkers en de samenwerkingspartners, maakt deze innovatiefabriek tot een succes.

Hoge ambities

De ambitie van waterschap Brabantse Delta is hoog: energieneutraal in 2025 en grondstofneutraal in 2050. Samenwerken en innoveren is daarbij een noodzaak. Al het afvalwater uit dorpen en steden komt uit op waterzuiveringen. Miljarden bacteriën maken vervolgens dat afvalwater schoon. Dat kost nu nog energie en grondstoffen, maar dat kan energie en grondstof opleveren. Dat is goed tegen de klimaatsverandering en zorgt voor een leefbare toekomst.

De innovatiefabriek Nieuwveer heeft al 2 innovaties opgeleverd waardoor het energieverbruik is gedaald met 50%, warmte wordt geleverd aan 450 woningen en kosten zijn bespaard. In de innovatiefabriek Nieuwveer onderzoekt en beproeft waterschap Brabantse Delta  hoe de afvalwaterzuivering energie- en grondstof kan produceren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Verdubbelen opbrengst biogas uit rioolslib, door meer slib uit het afvalwater te halen en door tijdens de slibvergisting de temperatuur te verhogen van 35 naar 55 graden Celsius.
  • Inzetten van een nieuw type bacteriën (anammox) waarmee energie en kosten worden bespaard.
  • Gebruiken van hulpstoffen om fosfaat uit het afvalwater te halen en om slib te ontwateren. Het maken hiervan kost veel energie en is vervuilend. We onderzoeken of dit op een betere manier kan.
  • Produceren van grondstoffen uit afvalwater. Van fosfaat weten we hoe dat moet en dat wordt nu gerealiseerd. In de innovatiefabriek kijken we of we afvalwaterzuivering kunnen combineren met eiwitproductie door middel van eendenkroos en schimmels.
  • Verbeteren van de kwaliteit van het gezuiverde water, zodat het lokaal kan worden ingezet. Het gezuiverde water is namelijk ook een circulaire grondstof. Micro-plastics en medicijnresten vormen een bedreiging, daarom dragen we zowel lokaal als in de Maaswaterketen bij aan onderzoek.

 In de innovatiefabriek Nieuwveer werkt het waterschap met 27 partijen samen, waarvan dagelijks met:

  • ondernemers Colsen, BioscienZ, Sweco;
  • onderwijsinstelling Avans Hogeschool;
  • onderzoeksinstelling Universiteit Gent-Biomath.

De samenwerking met deze partijen is nu al vele jaren succesvol. Een belangrijke factor daarin is de open en enthousiaste houding van de medewerkers van de waterzuivering.

Over de Waterinnovatieprijs

Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2017. De Unie van Waterschappen reikt de Waterinnovatieprijs elk jaar uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen: waterveiligheid, schoon water en voldoende water.