Huub Hieltjes benoemd als waarnemend burgemeester Kapelle

5 december 2017 Mr. H.B. (Huub) Hieltjes (1965) is op 4 december door de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, benoemd als waarnemend burgemeester van Kapelle. Hij volgt de heer A.B. (Anton) Stapelkamp op, die burgemeester wordt van de gemeente Aalten per 22 december 2017. De benoeming van de heer Hieltjes gaat in op 1 januari 2018.

De heer Hieltjes beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Hij was werkzaam als director van NL Financial Investments (NLFI). Tevens vervulde hij verschillende leidinggevende functies bij het ministerie van Financiën. Van 1995 tot 2007 was hij actief als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Sinds 2009 is Huub Hieltjes namens de VVD lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. In 2017 vervulde hij een half jaar de rol van waarnemend dijkgraaf.