Waterschap werkt mee aan meer zoet water via Roode Vaart in West-Brabant

29 december 2017 Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft in november 2017 het ‘Gewijzigd Projectplan waterwet Roode Vaart door Zevenbergen’ vastgesteld. Samen met het in januari 2017 vastgestelde bestemmingsplan Centrumontwikkeling Zevenbergen vormt dit besluit een belangrijke stap voor een robuustere zoetwatervoorziening in West-Brabant. In juni is al een aanbestedingsprocedure gestart voor het maken van een verbinding tussen Roode Vaart noord en Roode Vaart zuid en het terugbrengen van de haven in Zevenbergen. Er waren toen op dat moment geen inschrijvingen. Ondertussen is er een voorlopige gunning.
Impressie Roode Vaart door Zevenbergen

Aanbestedingsprocedure

Bewoners en ondernemers hebben er lang op moeten wachten, maar twee partijen hebben zich ingeschreven op de aanbesteding voor het verbinden van de Roode Vaart en het herinrichten van de Markt in het centrum van Zevenbergen. Na beoordeling bleef er één partij over.

In het bestuurlijk overleg van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk is besloten om het werk voorlopig te gunnen aan bouwcombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik.  Bij de inschrijving betrokken aannemers kunnen bezwaar maken tegen de voorlopige gunning. De gunning wordt op 29 januari 2018 definitief bij geen bezwaar. Daarna geeft de aannemer meer informatie over de start en planning van het werk in 2018.

Meer zoet water

Gemeente Moerdijk, provincies Noord-Brabant en Zeeland en waterschap Brabantse Delta hebben in 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het verbinden van Roode Vaart noord en Roode Vaart zuid door het stadscentrum van Zevenbergen. Dit project levert een haven op in het centrum van Zevenbergen. Het waterschap realiseert een inlaatvoorziening bij de sluis Roode Vaart waardoor er een extra zoetwateraanvoervoorziening komt in West-Brabant. Vanuit het Hollands Diep stroomt straks water via de Roode Vaart noord door Zevenbergen naar het omliggende poldergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. Beoogd wordt om eind 2019 zowel de haven als de inlaatvoorziening gereed te hebben.