Winnend idee Public Health Hack

19 december 2017 Vrijdag 15 en zaterdag 16 december hebben ruim 30 deelnemers zich gebogen over challenges die onder andere voortkomen uit de noodzaak om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Dat gebeurde tijdens de Public Health Hack in Breda.

Een idee om met name jongeren actief te betrekken bij de besluitvorming rond de inrichting van een gezonde buitenruimte kreeg lof van de jury waarin ook ons bestuurslid Hans Peter Verroen deel van uitmaakte. Deze groep bedacht onder de noemers Race4Space een app om jongeren actief mee te laten denken over de inrichting van hun eigen leefomgeving en de besluitvorming daaromtrent. Het bijzondere daarbij is dat gebruikers van deze app punten kunnen verdienen die zij in kunnen zetten voor extra voorzieningen in de wijk.

Een extra stimulans om bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Onder professionele begeleiding werken de deelnemers het idee verder uit. De gemeente Breda, GGD West-Brabant en het waterschap - organisatoren van deze Hack - volgen de verdere ontwikkeling van dit idee nauwgezet.

Omroep Brabantwas ook aanwezig en maakte de onderstaande beelden.