Brabantse schoolpleinen gaan groen kleuren

18 januari 2018 Stoeptegels eruit; gras, bomen, struiken, bloemen en groenten erin! Brabantse schoolpleinen van de toekomst zijn gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk! Dat is het toekomstbeeld van de provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten. Zij hebben de krachten gebundeld om zoveel mogelijk scholen en gemeenten enthousiast te krijgen voor dit idee.
Waterspeeltuin
Vergroenen schoolplein Teteringen Week van ons Water 2015

Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn.

Impuls

Om die redenen willen de samenwerkende partijen een financiële, organisatorische en communicatieve impuls geven aan de Brabantse scholen. De provincie trekt er de komende vier jaar € 1,6 miljoen euro voor uit. Dit jaar kunnen de eerste 50 basisscholen daar al van meeprofiteren.

Grote kans

Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) van de provincie: ‘Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zal je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook: gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving’.

Enthousiasme

Er is nu al grote belangstelling van scholen, gemeenten, hoveniers en groenbedrijven en andere partijen om in de praktijk aan de slag te gaan. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hóe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring.

Subsidieregeling

Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld. De provincie subsidieert maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot een maximum van €10.000,- per plein. Met de bijdrage van de andere projectpartners is € 14.000 euro per schoolplein beschikbaar. Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten, school en ouders essentieel.

Vragen

Heb je vragen over het vergroenen van schoolpleinen, de subsidieregeling of wil je alvast melden dat je belangstelling hebt voor deze regeling? Stuur dan een mailtje naar: schoolpleinen@brabant.nl. Later volgt er via de provincie Noord-Brabant of het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds meer informatie over deze subsidieregeling.