Bron GenX op zuivering Bath gevonden

23 januari 2018 Eind vorig jaar zijn in het rioolwater en gezuiverde water bij de rioolwaterzuivering in Bath van waterschap Brabantse Delta sporen van GenX geconstateerd. Géén hoge concentraties en onder de drinkwaternorm, maar wel aanleiding voor vervolgonderzoek. Op strategische plekken zijn metingen gedaan door het waterschap om de bron(nen) te vinden. Hieruit blijkt de Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) een bron te zijn. Waterschap Brabantse Delta blijft onderzoek uitvoeren naar mogelijke andere bronnen.
Rioolwaterzuivering Bath

Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM)

Na Custom Powders in Helmond en Suez Ecoflow in Son die vorige week de bronnen bleken te zijn van GenX op zuiveringen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, is Afvalstoffen Terminal Moerdijk de derde onderneming in Noord-Brabant waarbij GenX in het afvalwater voorkomt. ATM is vorige week zelf in actie gekomen nadat het had vernomen van de geconstateerde concentraties GenX op de zuivering in Bath en verleent alle medewerking. Het beleid van ATM is om geen GenX-houdend afval te accepteren. De provincie Noord-Brabant en omgevingsdienst ontfermen zich als bevoegde gezagen over de zaak.

Onderzoek waterschap Brabantse Delta

Vorig jaar is GenX aangetroffen in het water bij twee rioolwaterzuiveringen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel. Uit voorzorg heeft waterschap Brabantse Delta metingen verricht bij de zes grootste rioolwaterzuiveringen in Midden- en West-Brabant. Hieruit bleek eind vorig jaar dat in het rioolwater en gezuiverde water bij de rioolwaterzuivering in Bath GenX is aangetroffen. Uit het vervolgonderzoek blijkt nu GenX in het effluent van ATM te zitten. ATM loost het afvalwater op de persleiding van het riool; niet op het oppervlaktewater.

Géén GenX in drinkwater

In een voorlopige risico-inschatting concludeert het RIVM dat GenX alleen gevaarlijk is bij inname van zeer hoge doseringen. Het gezuiverde water van de zuivering op Bath komt uiteindelijk terecht op de Westerschelde. Het water wordt niet gebruikt als bron voor drinkwater. Waterleidingbedrijf Brabant Water levert drinkwater dat uit het diepere grondwater komt. Brabant Water heeft uit voorzorg onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke GenX sporen in alle grondwaterbronnen. In geen van de bronnen is GenX aangetroffen.

Meer informatie