Gemaal Westland in Steenbergen gerenoveerd

22 januari 2018 Waterschap Brabantse Delta heeft het gemaal Westland in Steenbergen gerenoveerd. De huidige installatie is op diverse onderdelen opgeknapt. Nu kan het gemaal er weer voor 20 jaar tegenaan en is daarmee toekomstbestendig.
Gemaal Westland

Het gemaal ligt aan het Doornedijkje en bemaalt de polders ten zuidwesten van Steenbergen. Het gemaal voert water vanuit de polders af via de Westlandse watergang naar de Steenbergsche Haven.

Water blijft op peil

Gemaal Westland is sinds 1960 in gebruik en was toe aan een opknapbeurt. De oude pompen en ook de noodopstelling zijn vervangen door twee nieuwe pompen die de volledige capaciteit kunnen leveren. De noodpomp naast het gemaal is nu niet meer nodig. De pompcapaciteit blijft met 225 m3 per minuut gelijk aan het oude gemaal. In minder dan een kwartier kan dit gemaal een volledig olympisch zwembad vullen.

Extra inlaatfunctie

Het waterschap heeft tegelijkertijd een aparte inlaatfunctie gemaakt. Wanneer het waterpeil onder het minimum dreigt te zakken, kan er water worden ingelaten. Ook is de inlaat een pluspunt voor agrariërs, als zij extra water nodig hebben om te beregenen tijdens nachtvorst, zorgt het waterschap voor extra water via deze inlaat.

Bezichtiging gerenoveerde gemaal Westland

Waterschap Brabantse Delta nodigt u van harte uit om het gerenoveerde gemaal Westland te bezichtigen op zondag 28 januari van 13.00 tot 15.00 uur. Er zijn medewerkers aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven over het gemaal. Graag tot 28 januari!