Nieuw lid algemeen bestuur en bestuurswisseling bij waterschap Brabantse Delta

31 januari 2018 Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta op 31 januari 2018, is een nieuw lid van het algemeen bestuur beëdigd en zijn twee AB-leden benoemd in het dagelijks bestuur.
Mart Gosens
Cécile Franssen
Niels Mureau

Mart Gosens nieuw lid algemeen bestuur

De heer M.G.M. (Mart) Gosens uit Gilze is op 31 januari 2018 beëdigd in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Hij volgt in het algemeen bestuur Huub Hieltjes op. De heer Gosens (69), die door de VVD-fractie in het algemeen bestuur van het waterschap is voorgedragen, runt samen met zijn vrouw een paardenpension in Gilze en is politiek actief als commissielid voor de VVD in de gemeente Gilze en Rijen.

Twee nieuwe leden dagelijks bestuur

Mevrouw drs. C.B.M.E. (Cécile) Franssen (65) uit Tilburg is door het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta benoemd als lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Zij is door de VVD-fractie in het algemeen bestuur voorgedragen als opvolger in het dagelijks bestuur van Huub Hieltjes. De heer Hieltjes is benoemd als waarnemend burgemeester in het Zeeuwse Kapelle. Cécile Franssen is onderneemster en directeur van het Euregio Jeugdorkest. Mevrouw Franssen is nu fractielid van de VVD in de gemeenteraad van Tilburg.

Het tweede DB-lid dat tijdens deze vergadering door het algemeen bestuur is benoemd, is de heer ir. C.C.F. (Niels) Mureau. Hij is door fractie Ons Water/Waterbreed voorgedragen. De heer Mureau (41) woont in Wagenberg waar hij een vleesveebedrijf heeft. Daarnaast is hij zelfstandig adviseur op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening. Niels Mureau volgt Louis van der Kallen op die om persoonlijke redenen terug is getreden als lid van het dagelijks bestuur. De heer Van der Kallen blijft lid van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Naast mevrouw Franssen en de heer Mureau bestaat het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta nu uit; dijkgraaf Kees Jan de Vet, Kees de Jong (ongebouwd), Hans Peter Verroen (CDA) en Theo Schots (Bedrijven). Secretaris van het dagelijks en algemeen bestuur is Hein van Stokkom.