Waterpeilen in Midden- en West-Brabant weer normaal (Update 08-01)

5 januari 2018 De waterpeilen in Midden- en West-Brabant zijn gedaald tot normale hoogtes. De waterpeilen in het Hollands Diep en Bergsche Maas zijn nog enigszins verhoogd, maar geven geen aanleiding meer tot extra maatregelen.
Bron: Facebook Overdiepse polder
Bron: Facebook Overdiepse polder
Bron: Facebook Overdiepse polder
Bron: Facebook Overdiepse polder

De keersluizen bij Waspik en Lage Zwaluwe zijn weer open. Vorige week was er sprake van het mogelijk vollopen van de Overdiepse Polder. Dit is niet gebeurd. De verwachtingen van Rijkswaterstaat zijn eind vorige week reeds bijgesteld. De verwachte piekbelasting op de Rijn heeft hoogstwaarschijnlijk een minimaal effect op de waterpeilen in het Hollands Diep en de Bergsche Maas. Ondanks de gunstige weersvoorspellingen blijft het waterschap alert.

Update 5 januari 2018

In Midden- en West-Brabant is nog altijd sprake van hoge waterpeilen in rivieren, beken en sloten. Dat zal de komende dagen afnemen. De situatie is bijzonder, maar niet extreem. Door het hoge water liepen uiterwaarden vol en waterbergingsgebieden onder water. Daar zijn ze voor bedoeld en dat komt vaker per jaar voor. Wat deze situatie bijzonder maakt is de combinatie van de vele regen de afgelopen periode, een westerstorm en het vele water dat via de rivieren uit Duitsland en België komt. Gemalen blijven op volle kracht draaien om het water uit de polders af te voeren naar de grote rivieren. De keersluizen bij Waspik en Lage Zwaluwe zijn gesloten geweest om te voorkomen dat water uit de Bergsche Maas en Hollands Diep het gebied instroomt. Na het weekend dalen de waterstanden op de Bergsche Maas verder. Het waterschap blijft de komend periode alert en alles in het werk stellen om het water zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen.

Het was de eerste keer dat de Overdiepse Polder bij Waspik mogelijk zou vollopen met water uit de Bergsche Maas. De Overdiepse Polder fungeert sinds 2015 als waterberging bij een extreme weersomstandigheid die naar verwachting eens in de vijfentwintig jaar voorkomt. Hiervoor is een nieuwe dijk aangelegd, de oude dijk is verlaagd waardoor het water de polder kan inlopen en zijn acht boerderijen op terpen geplaatst. De Overdiepse Polder gaat naar verwachting niet meer vollopen. Wel liepen de uiterwaarden vol en kwam het water tot hoog tegen de nieuwe verlaagde dijk. Het levert prachtige plaatjes op!

Update 4 januari 2018

Overal in Midden- en West-Brabant zijn de gronden verzadigd en hebben de rivieren, beken en sloten verhoogde waterpeilen. Gemalen draaien op volle kracht om het water uit de polders af te voeren naar de grote rivieren. Ook zijn de keersluizen bij Waspik en Lage Zwaluwe tijdelijk gesloten. Dit gebeurt om te voorkomen dat water uit de Bergsche Maas en Hollands Diep het gebied instroomt. Mogelijk lopen uiterwaarden vol of sloten over. Het waterschap stelt alles in het werk om het water zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen. De gevallen regen in de nacht van dinsdag op woensdag is meegevallen en door het tijdelijk sluiten van de zeekeringen op 3 januari bleef de hoogte van het Hollands Diep, Bergsche Maas en Amer binnen de perken. Wel verwachten we nog water vanuit België. De weersvoorspellingen zijn gunstig. Voorlopig houden we verhoogde waterpeilen en blijft het waterschap alert.

Update 2 januari 2018

Het is nat, natter, natst. Overal in Midden- en West-Brabant zijn de gronden verzadigd en hebben de rivieren, beken en sloten verhoogde waterpeilen. De verwachte hevige regen vannacht, Westerstorm morgen en water vanuit België de komende dagen doen daar nog eens een schep bovenop. Onze collega’s staan dag en nacht paraat en werken hard aan voorzorgsmaatregelen. Zo draaien gemalen op volle kracht en worden noodpompen ingezet om het water uit de polders af te voeren naar de grote rivieren. Ook worden de keersluizen bij Waspik en Lage Zwaluwe tijdelijk gesloten. Dit gebeurt om te voorkomen dat water uit de Bergsche Maas en Hollands Diep door de verwachte westerstorm het gebied instroomt. Mogelijk lopen uiterwaarden vol of sloten over. Het waterschap stelt alles in het werk om het water zo snel mogelijk het gebied uit te krijgen. De weersvoorspellingen zijn vanaf eind deze week gunstiger.