Onderzoek naar bron GenX op zuivering Bath afgerond

14 maart 2018 Waterschap Brabantse Delta heeft het onderzoek naar de bron van GenX op de rioolwaterzuivering (rwzi) Bath afgerond. Op strategische plekken in het aanvoersysteem naar de rwzi Bath zijn metingen verricht. Bij dit onderzoek zijn geen nieuwe bronnen aangetroffen.
Rioolwaterzuivering Bath

Eerder was al bekend dat resten GenX aangevoerd werden via het afvalwaterpersstation Moerdijk. Het vervolgonderzoek heeft dit bevestigd. Het waterschap blijft de komende periode de situatie in Moerdijk en op de rwzi Bath monitoren.

Eind vorig jaar zijn in het rioolwater en gezuiverde water bij de rwzi Bath sporen van GenX geconstateerd. Géén hoge concentraties en onder de drinkwaternorm, maar wel aanleiding voor dit vervolgonderzoek dat nu is afgerond. Het waterschap blijft overigens wel betrokken bij verder onderzoek van andere instanties naar de herkomst en de mogelijkheden om lozing van deze stof naar de rwzi Bath te voorkomen.

Opkomende stoffen

Het waterschap is ook betrokken bij landelijk onderzoek naar en afspraken over het probleem van opkomende stoffen, waartoe ook GenX behoort.

De toenemende hoeveelheid kunstmatige stoffen en microverontreinigingen in afvalwater vraagt om heldere regelgeving voor de toepassing, verwerking en lozing van deze stoffen. Daarbij zijn we allemaal aan zet. Bedrijven om zo min mogelijk kunstmatige stoffen in producten te stoppen en de lozing van deze stoffen te reduceren. De politiek om de regelgeving aan te scherpen. Provincie, gemeenten en waterschappen om scherp te zijn op vergunningverleningen van bedrijven. Waterschappen om het afvalwater te zuiveren en natuurlijke producten zoals bioplastics te ontwikkelen uit dat afvalwater zodat bijgedragen wordt aan alternatieven voor kunstmatige stoffen. En wij allemaal om af te wegen of we kunstmatige producten nog wel nodig hebben.

Meer informatie

Nieuwsbericht 17 januari--> "GenX op zuivering Bath: zorgen over kunstmatige stoffen in wateren"
Nieuwsbericht 23 januari--> "Bron GenX op zuivering Bath gevonden"