CO2-voetafdruk voor gemeenten

10 april 2018 Waterschap Brabantse Delta vindt het klimaat en duurzaamheid hele belangrijke thema’s en doet er alles aan om de klimaatafspraken van het akkoord in Parijs te halen. De ambitie van alle waterschappen is om al in 2025 energieneutraal te zijn. Dit willen zij bereiken door in 2020 minimaal 40% van het eigen energieverbruik zelf te produceren. Waterschap Brabantse Delta heeft dit percentage nu al behaald door energieopwekking via onder andere zonnepanelen en biogas.
Groene Warmtestation Nieuwveer-Haagse Beemden

Samenwerking

Om de klimaatafspraken te halen is samenwerking noodzakelijk. Het waterschap heeft wat te bieden: fysieke ruimte voor bijvoorbeeld plaatsing van zonnepanelen, technische mogelijkheden om biogas of warmte te leveren en kennis die gemeenten of bedrijven goed kunnen gebruiken. Het waterschap zoekt daarom actief die samenwerking met anderen op. Met een brief heeft het waterschap de toekomstige bestuurders van de gemeenten in het werkgebied opgeroepen om rekening te houden met de grote ‘klimaatuitdagingen’ die West-Brabant te wachten staan. Bij de brief heeft iedere gemeente een ‘CO2-voetafdruk’ ontvangen die kan helpen om inzicht te krijgen in de verdeling van de CO2-uitstoot over verschillende categorieën van energieverbruik. De CO2-voetafdrukken zijn hier te vinden. Met dit gratis toegankelijke model kan elke gemeente een eigen strategie bepalen om de CO2-uitstoot verder te verminderen. Het waterschap heeft aangeboden de gemeenten hierbij te willen helpen. Op 24 mei organiseert het waterschap een werksessie met gemeenten en ondernemers rond dit onderwerp.

Duurzame energieproductie

Het waterschap heeft zelf op verschillende gebouwen zonnepanelen geplaatst die deze gebouwen geheel of voor een groot gedeelte van elektriciteit voorzien. De komende jaren breidt het waterschap het aantal zonnepanelen verder uit. Sinds enkele jaren wordt biogas uit het zuiveringsproces op de zuivering Nieuwveer bij Breda gebruikt voor het opwekken van stroom en de levering van restwarmte aan een woonwijk in Breda. Over enkele jaren zal de rioolwaterzuivering in Breda geen energie meer verbruiken, maar energie gaan leveren aan de omgeving. In de klimaatmonitor van de waterschappen (eind 2017) staat Brabantse Delta in de top tien. De waterschappen brengen op dit moment de resultaten voor 2017 in beeld.

Meer informatie

Nieuwsbericht 17 januari 2018: "Waterschap Brabantse Delta zet extra in op duurzame energie en nieuwe grondstoffen"
Nieuwsbericht 30 maart 2018: "'Klimaatstroom Zuid' van start met oproep aan nieuwe raadsleden"