Praat online mee over verbetering regionale keringen!

6 april 2018 Vanaf nu kunt u meepraten over verbeteringen van de regionale keringen (dijken) in West-Brabant op een online platform. Waterschap Brabantse Delta leert graag van u en van uw kennis over uw omgeving en over dijken bij u in de buurt.
Verbetering regionale keringen

Het waterschap heeft daarom een online platform gelanceerd met een kaart van de dijken. U kunt een punt op de kaart markeren en uw wens of idee voor verbetering van de dijk toevoegen. Het waterschap laat u weten wat zij met uw idee doet.

Op het platform kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van het project Verbeteringen regionale keringen en u vindt er de verslagen van de laatste informatiebijeenkomsten. Als er werkzaamheden voor de verbetering van de dijken op gepland staan, zijn die te zien in de agenda.

Betrekken inwoners

Het platform is opgericht om de inwoners van West-Brabant nu ook online actief te betrekken bij de opgave van het waterschap om regionale keringen te verbeteren. Via buurtbijeenkomsten en teams die meedenken over oplossingen voor de dijken wil het waterschap belanghebbenden langs de dijken actief betrekken. In elke fase van het project brengen inwoners hun kennis in, zowel in het beginstadium met het waterschap als bij de planvorming, het ontwerp en de uitvoering met de aannemer.

Waterveiligheid en project Verbetering regionale keringen

In de laatste decennia is er achter de dijken van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot. Mens, dier en bedrijf achter de dijk moet nog beter worden beschermd tegen hoog water om schade tegen te gaan.

Waterschappen hebben samen met de provincie afgesproken dat de regionale dijken in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken waar dat nodig is.

Elke zes jaar toetsen

Het onderhouden en toezien op de dijken is een continue proces. Elke zes jaar toetst het waterschap de dijken aan de veiligheidsnorm. Ook vindt uiteraard regulier en groot onderhoud plaats aan de dijken en ziet het waterschap toe op het juiste gebruik van de dijken. Op deze manier blijven de dijken in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta veilig en houden wij droge voeten.

Voor meer informatie ga naar platform Verbetering regionale keringen.