Bijzondere algensoort ‘Bourgondisch bloed’ in zwemplas De Kuil

13 april 2018 De eerste blauwalgen zijn dit voorjaar aangetroffen. In zwemplas De Kuil in Prinsenbeek komt een bijzondere soort voor; Bourgondisch Bloed. Deze algensoort, met de wetenschappelijke naam Planktothrix rubescens, veroorzaakt een paarse tot rode kleur van het water. Ook kunnen er drijflagen ontstaan.
Algensoort Bourgondisch Bloed in zwemplas De Kuil in Prinsenbeek.

Het verschijnsel ‘Bourgondisch Bloed’ dankt die naam aan de slag bij Murten (Zwitserland) in 1476. Daar werd het leger van Karel de Stoute, de hertog van Bourgondië, door de Zwitsers verslagen. De vele gesneuvelde soldaten werden in het meer van Murten gegooid en hun bloed kleurde destijds het water rood.

Lagere temperaturen en schoon water

De algensoort in De Kuil groeit in de diepere waterlagen en is nu ook aan de oppervlakte zichtbaar nadat de verschillende waterlagen van de zwemplas zich hebben vermengd door de afkoeling en de wind. In tegenstelling tot veel andere algen groeit deze soort goed in relatief schoon en helder water. Het is niet bekend hoe lang de algenbloei in het water zichtbaar blijft.

Contact met het water vermijden

Omdat deze algensoort, ondanks zijn paarse tot rode kleur tot de groep van de blauwalgen behoort, raden waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda (eigenaar van zwemplas De Kuil) iedereen aan om contact met het water te vermijden. Met name hondenbezitters wordt afgeraden hun honden uit de plas en de aangrenzende sloten te laten drinken of erin te laten zwemmen. De gemeente Breda plaatst waarschuwingsborden.

Meer informatie

Algemene informatie over blauwalgen

Nieuwsbericht 4 mei 2017 -  Aanpak blauwalgenoverlast in stadwateren vraagt om lokaal maatwerk