‘Groene troefkaart klimaatadaptatie’ overhandigd

8 mei 2018 Bestuurders vanuit de regio West-Brabant en Niels Mureau namens waterschap Brabantse Delta overhandigden maandag 7 mei de ‘Groene troefkaart klimaatadaptatie’ aan de gedeputeerde Johan van den Hout en aan Mary Fiers, directeur van het Groenontwikkelfonds Brabant.
Overhandiging 'Groene troefkaart klimaatadaptatie'

Aan dit regionale bod werkten 10 gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders onder coördinatie van Regio West-Brabant.

Wat houdt het regionale bod in?

Het bod betekent dat minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur wordt ontwikkeld en minimaal 40 kilometer aan ecologische verbindingszones wordt gerealiseerd. Samen geven we zo een versnelling aan het compleet maken van het Natuurnetwerk Brabant.

Wat is het doel van het regionale bod?

Door gebieden beter in te richten kunnen we klimaatveranderingen enigszins opvangen. Het compleet maken van onze ecologische verbindingszones zorgt ervoor dat ons West-Brabantse vestigingsklimaat aantrekkelijker wordt. Het biedt economische kansen, een gezonde leefomgeving en versterkt de cultuurhistorie. We zien kansen voor verbinding met ontwikkelingen rondom de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV, de rivieren Mark en Dintel, Biesboschhaven Werkendam, het Kierbesluit, de Amercentrale en A59 en het project Verbetering Regionale Waterkeringen. In het vervolg maken we afspraken over uitvoering en financiering.

Groene troefkaart klimaatadaptatie

Benieuwd naar het regionale bod ‘Groene troefkaart klimaatadaptatie’? Bekijk het hier. De volledige berichtgeving is te vinden op de website.