Aanmelden voor de cursus ‘Actief voor het waterschap’ niet meer mogelijk

15 mei 2018 Wegens grote belangstelling is de cursus ‘Actief voor het waterschap’ volgeboekt en een tweede extra cursus is inmiddels ook vol. Nieuwe aanmeldingen kunnen we helaas niet meer aannemen.
Dijkgraaf Kees Jan de Vet

Dijkgraaf Kees Jan de Vet is blij met de grote belangstelling: “Ik heb de inwoners van het gebied van waterschap Brabantse Delta uitgenodigd om via deze cursus te ontdekken of zij als bestuurslid aan de slag willen gaan. Ik vind het fantastisch dat er zoveel belangstelling is voor de werkzaamheden van het waterschap. Daarnaast geven veel belangstellenden aan dat ze zich steeds bewuster zijn van het belang van schoon en voldoende water. En de rol die zij zelf hebben bij het creëren van een beter milieu”.

De cursus wordt voorafgegaan door een informatiebijeenkomst op 22 mei. Ook voor deze informatiebijeenkomst is het niet meer mogelijk om aan te melden.

De cursus wordt verzorgd door ProDemos en bestaat uit drie bijeenkomsten op 7, 14 en 21 juni. Deelnemers van de cursus vergroten hun theoretische kennis over het waterschap en de plaats van het waterschap in het Nederlandse politieke bestel. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook mensen die nu actief zijn in de waterschappen, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur.

Waterschapsverkiezingen 2019

De cursus wordt georganiseerd in aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2019. Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap. Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur.

Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont een stem uitbrengen. Daarmee bepaal je wie straks in het bestuur van waterschap Brabantse Delta zit. Zo heb je invloed op de keuzes die het bestuur maakt over veilig, schoon en voldoende water.