Klimaattop Zuid zindert nu al

31 mei 2018 Breda, 31 mei 2018 – De Klimaattop Zuid is nu al een succes. De 800 beschikbare plaatsen in het FutureDome zijn vergeven, aanmelden is dan helaas ook niet meer mogelijk. Oud-minister Ed Nijpels zal maandagavond, 4 juni, rond 21.00 uur de opbrengst van de Klimaattop Zuid in Breda in ontvangst nemen. Hij doet dat in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Overlegtafel Nationaal Klimaatakkoord.
Logo Klimaatstroom Zuid

De commissarissen van de koning van Noord-Brabant en Zeeland, Van de Donk en Polman, bieden hem persoonlijk de resultaten aan om zo te onderstrepen dat het de drie zuidelijke provincies ernst is in het snel aanpakken van de klimaat- en energieproblematiek.

Veel animo

De belangstelling voor de Klimaattop, maandag in het FutureDome (voormalige koepelgevangenis) in Breda, is overweldigend, alle 800 plaatsen zijn vergeven. Er komen vertegenwoordigers van ruim 60 gemeenten, de drie provincies, zes waterschappen, meer dan 100 organisaties/instellingen en ruim 140 ondernemingen. Bekendheden als Margot Ribberink (klimatologe en voormalig weervrouw RTL), ‘plastic visser’ Marius Smit en ‘groene televisie-tuinman’ Lodewijk Hoekstra verlenen hun medewerking aan het programma.

Versnelling

De Zuidelijke Klimaattop is bedoeld om versnelling en verbetering te brengen in initiatieven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire energie die op allerlei plekken al gaande zijn. Tijdens het programma worden voorbeeldprojecten gepresenteerd, en zijn lezingen, gespreksrondes en een Klimaatmarkt om kennis te delen, elkaar te inspireren en tot vormen van samenwerking te komen.

Kijk voor meer informatie over de Klimaattop Zuid op www.klimaatstroomzuid.nl.