Waterschap stelt zomerpeil in

15 mei 2018 In sloten en andere watergangen in het peilbeheerste gebieden is het zomerpeil van kracht. De afgelopen weken heeft waterschap Brabantse Delta geleidelijk toegewerkt naar dat peil in watergangen waar met stuwen en gemalen de waterstand wordt geregeld. Die liggen vooral in de West-Brabantse poldergebieden. Het zomerpeil geldt tot 15 augustus. Daarna wordt geleidelijk het winterpeil weer ingesteld.
Waterschap stelt zomerpeil in.

Voldoende water

In de zomer is het over het algemeen droger dan in de winter, verdampt het water sneller en is er meer water nodig voor de groei van gewassen. De waterstand in sloten en vaarten daalt hierdoor. Daarom stelt het waterschap in deze zogeheten peilbeheerste gebieden een zomerpeil in dat hoger is dan het winterpeil. Daarmee zorgt het waterschap voor voldoende water voor landbouw, natuur en andere doeleinden. De verhoging van het waterpeil naar het zomerpeil is geleidelijk gebeurd om schade aan oevers te voorkomen.

Meer over peilbeheer.