Klimaattop Zuid dé start van breed actieprogramma energie en klimaat

5 juni 2018 Breda, 4 juni 2018 - Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben vandaag op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie. Jasmijn (10 jaar) van basisschool de Wereldboom uit Hulst verwoordde het perfect voor een volle zaal: “We moeten allemaal een beetje pijn lijden voor het milieu. Anders lukt het nooit.” Met 800 deelnemers was de top in de FutureDome een groot succes.
Overhandiging slotakkoord Klimaattop Zuid

Er zijn al heel veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland. Op de Klimaattop Zuid zijn deze initiatieven bij elkaar gekomen. Dat leidt tot nieuwe energie, versnelling, kennisdeling, koppeling van initiatieven, nieuwe ideeën en verdieping. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken over grenzen heen en hebben de intentie uitgesproken om elkaar te blijven versterken en op te jutten de klimaatdoelstellingen te halen.

Quick wins

In de vele groepsessies zijn de volgende belangrijke quick wins benoemd die snel toepasbaar zijn:

- Vergroen de schoolpleinen in je gemeente.
- Doe mee met de aardgasloze wijk. Alleen samen hebben we impact.
- Geef bouwmaterialen een tweede leven. Sluit je aan bij het circulaire doorbreekteam;
- Oogst je zonne-energie op het boerendak in je buurt;
- Versnel de energietransitie; deel je initiatief.

De aanwezigen gaan zich in de eigen omgeving inzetten om deze quick wins uit te voeren.

Slotakkoord = startakkoord

De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Zo hebben de aanwezigen zo de basis gelegd voor een Actieprogramma Klimaatstroom Zuid.

Commissarissen van de koning Van de Donk en Polman overhandigden de resultaten als input voor het Nationaal Klimaatakkoord aan Ed Nijpels (voorzitter Overlegtafel Nationaal Klimaatakkoord) en aan de regiovoorzitters uit de drie provincies. Het slotakkoord van de dag is daarmee meteen het startakkoord voor de beweging Klimaatstroom Zuid. Zuid-Nederland is bereid een stap extra te zetten om de landelijke klimaatdoelstellingen te halen. In het najaar ligt daarvoor een concreet uitgewerkt actieprogramma met de vraag aan het Rijk om dit programma (straks) actief met een bijdrage te ondersteunen.

Deelnemers

Het deelnemersveld bestond uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, provincies, lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, milieuorganisaties, grote bedrijven zoals energieleveranciers en bouwers en kleinere initiatiefnemers. Zij luisterden naar tientallen inspirerende lezingen, bespraken voorbeeldprojecten en netwerkten om toekomstige resultaten mogelijk te maken. Vertegenwoordigers van 70 projecten gaven presentaties op de Klimaatmarkt.