Project Turfvaart Bijloop feestelijk afgerond

8 juni 2018 In het stroomgebied van de Turfvaart en Bijloop in de gemeente Zundert en Rucphen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de inrichting van een nieuw natuurgebied. Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten en Brabants Landschap hebben het project Turfvaart Bijloop Zuid officieel afgerond tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 juni 2018.
Oplevering Turfvaart Bijloop

Tijdens de bijeenkomst werd een inkijkje gegeven in de verrichte werkzaamheden met als afsluiter een wandeling in (een deel van) het gebied De Lange Maten. Aan de start van de wandeling verrichtten Johan van den Hout (gedeputeerde Natuur, Water en Milieu), Hans-Peter Verroen (bestuurslid Brabantse Delta), Anya van de Ven (gebiedsmanager Natuurmonumenten) en Jan Baan (directeur Brabants Landschap) de openingshandeling. Voorzitter van Brabants Landschap, Joseph Vos, heeft een zogenoemde bungelbank geopend in het gebied. Een plek waar wandelaars kunnen rusten en genieten van het open landschap.

Antiverdrogingsmaatregelen

Delen van de natuurgebieden in Turfvaart Bijloop Zuid waren verdroogd en de waterkwaliteit voldeed niet. Daarnaast was de aan- en afvoer van water in het gebied niet ideaal. Daarom heeft Waterschap Brabantse Delta samen met Natuurmonumenten en Brabants Landschap maatregelen getroffen om de waterhuishouding te verbeteren. Er zijn stuwen geplaatst, een aantal watergangen zijn ondieper gemaakt en kades verlegd en hersteld. Daarnaast is een nieuw stuk natuur gerealiseerd. Het goede (grond)water wordt nu langer vastgehouden en kan weer zijn ecologische werk doen. Dit is gunstig voor allerlei kwetsbare planten en dieren.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Natuur Netwerk Brabant

Het gebied Turfvaart Bijloop Zuid is onderdeel van Natuurnetwerk Brabant. Het doel van het Natuurnetwerk Brabant is om natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden. Hierdoor krijgen planten en dieren meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied. Het Natuurnetwerk Brabant helpt daarnaast tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals overstromingen of watertekort.

Goede samenwerking

De drie partijen zijn erg te spreken over de goede samenwerking onderling, met particulieren en met de omgeving gedurende dit project en benadrukten het belang hiervan voor de toekomst.