Heeft u al een watervergunning voor werkzaamheden op en langs een dijk? Voer die dan voor 1 oktober uit!

8 augustus 2018
Gesloten seizoen

Heeft u al een watervergunning voor werkzaamheden op of langs een dijk? Houd er dan rekening mee dat u de werkzaamheden voor 1 oktober uitgevoerd moet hebben. In de herfst- en winterperiode is namelijk de kans op hoogwater in de rivieren het grootst. De dijken en kaden beschermen de inwoners van West-Brabant tegen overstromingen. Om de dijken stevig te houden mag er daarom tussen 1 oktober en 1 april niet aan, op of in dijken of kaden gewerkt worden.

 

Meer weten over vergunningen? Lees er meer over op de webpagina over regels en vergunning