Onttrekkingsverbod stroomgebied Rietkreek vanwege blauwalgen

6 augustus 2018 Waterschap Brabantse Delta stelt per direct een verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het stroomgebied Rietkreek. Dit stroomgebied en de daarop aangesloten sloten ligt in de gemeente Steenbergen.

Waterinlaten gesloten vanwege blauwalgen

Het waterschap neemt dit besluit omdat er hoge concentraties blauwalgen op de Steenbergsche Vliet zijn aangetroffen. Met twee inlaatwerken (buizen onder de dijk) wordt normaal vanuit de Vliet water ingelaten op dit stroomgebied. Om te voorkomen dat de blauwalgen in deze polderwateren terechtkomen, zijn de inlaten gesloten. Blauwalgen zijn slecht voor de waterkwaliteit en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.

Onttrekkingsverbod

Tegelijkertijd met het sluiten van de inlaten stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in voor het water uit dit stroomgebied om het water zoveel mogelijk op peil te houden. Dat is nodig om schade aan oevers en de kans op sterfte van dieren en planten in het water zoveel mogelijk te beperken. Er is in dit poldergebied geen andere mogelijkheid om water aan te voeren en de watergangen op peil te houden.

Het waterschap begrijpt dat die maatregel ingrijpend kan zijn voor alle watergebruikers, waaronder agrariërs. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap het verbod in.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de droogte en de maatregelen die waterschap Brabantse Delta neemt op www.brabantsedelta.nl. Op www.brabantsedelta.nl/droogte staat een overzicht van de gevolgen van de droogte voor het waterbeheer in het werkgebied van het waterschap. De officiële bekendmakingen van de onttrekkingsverboden staan op www.overheid.nl.