Ecologische verbindingszones en beekherstel in Tilburg niet langer toekomstmuziek

19 september 2018 Gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta slaan de handen ineen voor de aanleg van ecologische verbindingszones en beekherstel in verschillende gebieden in Tilburg. De zones worden aangelegd om de biodiversiteit in het gebied te vergroten en meer ruimte te creëren voor water. Beekherstel is nodig om te zorgen voor een stevig, dynamisch en natuurlijker watersysteem. Het maakt daarnaast vismigratie mogelijk.
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. Foto: Eef Pompe
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. Foto: Eef Pompe

Vandaag tekenden Mario Jacobs, wethouder van de gemeente Tilburg en Kees de Jong, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta de samenwerkingsovereenkomst.

Meer ruimte voor flora en fauna

Mario Jacobs, wethouder Groen, Natuur en Landschap van de gemeente Tilburg: "Biodiversiteit is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de natuur. We werken daarom samen met partners als het waterschap en Groen Ontwikkelfonds Brabant om flora en fauna de ruimte te geven en daarmee de biodiversiteit positief te beïnvloeden. We maken daar al mooie stappen in. Zo zijn we recentelijk nog uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente, onder andere door ecologisch bermbeheer. Het aanleggen van ecologische verbindingszones past in onze groenaanpak."

In Tilburg worden verschillende ecologische verbindingszones aangelegd: rond de Oude Leij, de Hultensche Leij, Groote Leij en Reeshofweide & Lange Rekken. De beken en het gebied eromheen worden zo ingericht dat planten, dieren en insecten daar alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Zo worden er poelen, bosschages en bloemrijke graslanden aangelegd langs de beek. Een deel van de zone wordt straks recreatiegebied zodat mensen door het gebied kunnen wandelen en van de natuur kunnen genieten.

Beekherstel

Kees de Jong, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta: "In samenwerking met de gemeente Tilburg komen we door de uitvoering van het beekherstel en de realisatie van een ecologische verbindingszones weer een stap dichterbij de doelstelling van het waterschap voor de Kaderrichtlijn Water en het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een mooie woon- en leefomgeving voor de inwoners van Tilburg ontstaat. Door deze ontwikkelingen combineren we voordelen voor mens en natuur."

Enkele waterlopen in het aan te pakken gebied voldoen op dit moment niet aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water, omdat onder andere de stroomsnelheid zeer laag is. Hiervoor wordt een deel van de beek aangepast en verandert de loop. Beekherstel zorgt voor mooie kansen om beken weer een natuurlijkere inrichting te geven. Door de beken daar waar mogelijk weer te laten slingeren, ontstaan er wisselende stroomsnelheden, komt er meer dynamiek en ontstaat schoner water. Dit is goed voor de flora en fauna.

Uitwerken van de plannen    

De komende tijd werken de gemeente en het waterschap de plannen verder uit. In 2020 wordt begonnen met de aanleg van de ecologische verbindingszones en het beekherstel.

Het project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en door subsidie vanuit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3 Brabant).