Informatieavond nieuwe waterstanden

21 september 2018 Op donderdagavond 4 oktober 2018 organiseert waterschap Brabantse Delta een informatieavond over het dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak.
Informatieavond nieuwe waterstanden

De informatieavond staat vooral in het teken van de nieuwe waterstanden die het waterschap ontvangen heeft van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aan de hand van deze standen kan het waterschap beoordelen of de dijken voldoen aan veiligheidsnormen. De verwachting is dat deze standen effect zullen hebben op de dijktrajecten van het waterschap. Het programma geeft verder informatie over de QuickScan en de gevolgen voor project Dijkversterking Geertruidenberg -Amertak. Daarnaast geeft de gemeente een toelichting over de stand van zaken rondom de ruimtelijke inrichting van de Slikpolder

Dijkversterkingsproject Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de Rijksoverheid. In dit programma werken het ministerie van Infrastructuur & Milieu en het waterschap samen aan sterke dijken die het achterland beschermen. Hierbij volgen zij belangrijke regels en richtlijnen omtrent waterveiligheid.

Datum: Donderdag 4 oktober 2018
Tijdstip: Aanvang vanaf 19:15 uur
Locatie: Boelaarszalencentrum, Keizersdijk 48, 4941 GG Raamsdonksveer

Programma

19.15 – 19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.30 – 19:40 uur: Welkomstwoord door bestuurder waterschap Brabantse Delta de heer K. de Jong
19:40 – 20:20 uur: Waterstanden, QuickScan en gevolgen voor het project Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak door projectmanager de heer K. Sloots. Stand van zaken van het project voor de ruimtelijke inrichting van de Slikpolder door programmamanager Dongeoevers van de gemeente Geertruidenberg de heer B. van Dijk.
20:20 – 21:00 uur: Vragenronde
21:00 – 21:30 uur: Afsluiting

Parkeren: U kunt parkeren aan de achterzijde van Boelaars Zalencentrum aan de Touwslager. In verband met beperkte parkeerplaatsen, adviseert het waterschap u indien mogelijk te carpoolen.

Wij stellen uw aanwezigheid erg op prijs en zien u graag op donderdag 4 oktober 2018.