Iedere dag = Dag van de duurzaamheid

10 oktober 2018 Voor waterschap Brabantse Delta staat elke dag in het teken van duurzaamheid. Duurzaam nu voor later. We geven zelf graag het goede voorbeeld en helpen anderen om ook duurzamer te worden.
Er staan al windmolens op de rioolwaterzuiveringsterreinen bij Dinteloord, Waalwijk en Breda.
Zonnepanelen op het dak van de werkplaatsen.

Voorbeelden

Benutten van onze terreinen en daken voor elektriciteitsproductie met zonnepanelen en windmolens:

  •  Er staan al windmolens op de rioolwaterzuiveringsterreinen bij Dinteloord, Waalwijk en Breda.
  • Op de daken van onze werkplaatsen en hoofdkantoor worden in de periode 2017-2020 zonnepanelen gelegd voor het eigen energieverbruik. Zo ook bij onze rioolwaterzuivering (rwzi) in Nieuw Vossemeer. Het dak van bijvoorbeeld de werkplaatsen in Raamsdonkveer en Heijningen liggen inmiddels al vol.
  • Op het terrein van rwzi Bath wordt in de eerste helft van 2019 een terrein van 5 ha vol gelegd met zonnepanelen, waarbij de energie door anderen zal worden gebruikt. Er wordt ook gesproken over plaatsing van windmolens op het terrein van deze rwzi.

Aandacht voor duurzaamheid bij de inkoop van onze spullen:

  • We geven oude materialen een nieuw leven. Kunststof uit sloopauto’s wordt verwerkt tot planken en balken die we gebruiken als versteviging van oevers van sloten. Deze beschoeiing is in Tilburg en Dongen op diverse plaatsten al toegepast. Als er nieuwe vloerbedekking nodig is, maken we gebruik van gerecycled materiaal en zorgen dat deze over 10 jaar wordt hergebruikt.
  • Bij nieuwe bedrijfskleding speelt hergebruik van materialen ook een rol en dat de kleding vervaardigd is door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Leveren van alternatieve grondstoffen uit afvalwater, zoals bioplastic

We hebben al laten zien dat het mogelijk is: bioplastic produceren dat bij het gebruik geen schade heeft op het milieu. In welke producten kan dit plastic verwerkt gaan worden? We werken nu samen met de industrie aan de mogelijke afzetmarkt voor dit plastic om het op grotere schaal te kunnen gaan toepassen.

Actief werken aan besparing van energie en productie van biogas op onze waterzuiveringen

Biogas kan mogelijk als alternatief voor aardgas ingezet worden.

Werk maken van duurzaam vervoer

De vrachtwagens van onze slibverwerking rijden al op biobrandstof.