Krijgt deze innovatie uw stem voor de Waterinnovatieprijs 2018?

22 oktober 2018 Tijdens de Innovation Expo in Rotterdam zijn de genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018 bekend gemaakt door de Unie van Waterschappen. Innovatieve waterprojecten zijn in de race voor de prijzen die op 29 november worden uitgereikt.
Project ViviMag van Wetsus genomineerd

Project ViviMag van Wetsus genomineerd

Wetsus (Watertechnologieinstituut) is met het project ViviMag in het kader van circulaire economie genomineerd. Waterschap Brabantse Delta heeft meegewerkt aan deze innovatie. Door het project ViviMag kan het waterschap eenvoudig, goedkoop en zonder chemicaliën fosfaat terugwinnen uit slib. Slib is een restproduct dat overblijft na zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Fosfaat terugwinnen is belangrijk omdat het een schaarse grondstof is en op deze manier niet wordt weggegooid. Van fosfaat worden o.a. batterijen en kunstmest gemaakt.

Participatieproject

Zes jaar geleden is geconcludeerd dat er behoefte is aan fosfaatwinning uit ijzerhoudend slib. De bekende technieken om dat fosfaat te winnen waren duur en er moesten veel chemicaliën voor gebruikt worden. Samen met STOWA (kenniscentrum voor waterschappen), waterschap Brabantse Delta en industrie zijn Wetsus en TU Delft gestart met onderzoek naar de interactie tussen fosfaat en ijzer. Dit onderzoek leidde tot het verrassende inzicht dat in aanwezigheid van ijzer alle fosfaat uiteindelijk wordt omgezet in één verbinding: vivianiet. 

Collega Leonie vertelt

Zuiveringstechnoloog Leonie Hartog  van waterschap Brabantse Delta vertelt: “Vivianiet is magnetisch en blijkt met een simpele magnetische scheidingstechniek uit de mijnbouw terug te winnen uit het slib. Het terugwinpotentieel is groot. Dit verbetert niet alleen het terugwinrendement voor fosfaat maar zorgt ook voor een reductie van kosten voor slibafvoer met 10-20%.”

Op innovatiefabriek Nieuwveer (bij de rioolwaterzuivering in Breda) staat momenteel de ViviMag-installatie van Wetsus , waarmee ijzer en fosfaat wordt teruggewonnen uit het slib.

Krijgt ViviMag uw stem?

Via https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/vivimag-winning-fosfaat-en-ijzer-uit-slib/ kunt u tot en met 25 november stemmen voor de Waterinnovatieprijs 2018. Leonie: “Ik ben enorm trots op deze innovatie die bol staat van duurzaamheid en circulariteit. De Waterinnovatieprijs zou een kroon op ons werk zijn. Stemt u op het project Vivimag van Wetsus waarin wij geparticipeerd hebben?”. 

Project ‘Tomaten uit restwater suikerbiet’

Naast Vivi-Mag is ook het project ‘Tomaten uit restwater suikerbiet’ genomineerd. Het is een initiatief van de ‘Coöperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland’. De innovatie is onderdeel van een samenwerkingsproject met verschillende partijen, waaronder waterschap Brabantse Delta, gericht om bedrijventerreinen en glastuinbouwlocaties duurzaam en klimaat robuust in te richten. Vanuit verschillende rollen heeft het waterschap meegedacht, geadviseerd en vergund.

Stemmen

Via https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/tomaten-op-restwater-suikerbiet kunt u tot en met 25 november stemmen voor de Waterinnovatieprijs 2018.  Wij zijn erg trots dat dit initiatief binnen ons werkgebied plaatsvindt. Krijgt dit initiatief uw stem?