Renoveren afvalwaterpersleiding kan starten

29 oktober 2018 Waterschap Brabantse Delta vernieuwt en renoveert de afvalwaterpersleiding (AWP). Hiermee wordt een onmisbare stap gezet in het toekomstbestendig maken van het afvalwatertransport in West-Brabant.
Waterschap Brabantse Delta vernieuwt en renoveert de afvalwaterpersleiding (AWP).
Waterschap Brabantse Delta vernieuwt en renoveert de afvalwaterpersleiding (AWP).
Waterschap Brabantse Delta vernieuwt en renoveert de afvalwaterpersleiding (AWP).

Uniek

De afvalwaterpersleiding (AWP) is een uniek systeem om het afvalwater van industrieterrein Moerdijk en 35 dorpen en steden in West-Brabant te transporteren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath. Uniek door de omvang van het leidingstelsel en de afstand die het afvalwater aflegt (60 km).

Robuuste persstations onmisbaar in transport afvalwater

Om het transport van het afvalwater ook in de toekomst goed te regelen, heeft waterschap Brabantse Delta besloten om de AWP te renoveren en gedeeltelijk te vernieuwen. De renovatie van de persstations bij Roosendaal, Bergen op Zoom en Bath is hierin een onmisbaar onderdeel. In de persstations staan de pompen die het afvalwater verpompen naar de rioolwaterzuivering in Bath. Door goed transport kan het afvalwater afgevoerd worden en komt het niet ongezuiverd in de sloten terecht.

Verdubbelen leiding

De verdubbeling van de leiding vanaf kruispunt A4 – A58 tot de waterzuivering in Bath (3,5 km) is het tweede belangrijke onderdeel. Met deze verdubbeling kan het leidingensysteem het afvalwater nu en in de toekomst snel genoeg verwerken en kan het waterschap (blijven) voldoen aan de capaciteitsvraag van de gemeenten.

PAUW en GW Leidingtechniek als partners

Om de persstations te renoveren heeft waterschap Brabantse Delta een overeenkomst gesloten met aannemer PAUW. Voor het verdubbelen van het stuk leiding is een overeenkomst gesloten met aannemer GW Leidingtechniek.

Planning

De aannemers gaan dit najaar beginnen met de voorbereidingen, zodat de uitvoering midden 2019 kan starten. Waterschap Brabantse Delta verwacht dat de extra leiding in 2020 in bedrijf zal zijn en de door de aannemer gerenoveerde persstations in 2023.

Lees meer over

Waterzuivering