Schrijf u nu in voor beschikbare gronden in Etten-Leur en Breda

2 oktober 2018 En help mee met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de waterhuishouding in het gebied Noordrand Midden te verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan het realiseren van de natuurdoelstellingen van Natuurnetwerk Brabant.

Natuurambitie

De partijen hebben overeenstemming bereikt over hoe de natuur in het gebied eruit moet komen te zien. Deze natuurgebieden bevinden zich in het projectgebied Noordrand midden ten noordwesten van Etten-Leur ter hoogte van de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken.

Ruilgronden

Om de natuurambitie te realiseren, dient er zo veel mogelijk grond binnen het projectgebied beschikbaar te komen. Om dit te kunnen bereiken zijn er door de partijen gronden buiten het projectgebied ter beschikking gesteld die als ruilgrond dienen. Iedereen die interesse heeft in de beschikbare gronden kan zich inschrijven. De gronden die beschikbaar zijn, staan weergegeven op de kaart.

U kunt zich inschrijven voor de beschikbare gronden door het invullen van het inschrijfformulier via www.brabantsedelta.nl of www.groenontwikkelfondsbrabant.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl. Hiervoor heeft u tot en met 29 oktober 2018 (12.00 uur) de gelegenheid.

Procedure

Nadat alle inschrijvingen ontvangen zijn, wordt er een selectie gemaakt. De voorkeur gaat in eerste instantie uit naar inschrijvingen die de beschikbare overheidsgrond willen ruilen voor eigen grond binnen het projectgebied. Daarna wordt gekeken op welke gronden de grootste oppervlakte natuur kan worden gerealiseerd en welke kwaliteit de beschikbaar gestelde gronden hebben. Hierover wordt persoonlijk contact opgenomen met de inschrijvers nadat de termijn verlopen is.

Inloopavond

Mocht u meer informatie willen over de beschikbare gronden of het project dan bent u van harte uitgenodigd voor de inloopavond op woensdag 10 oktober 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur bij Cafe Elsakker (Nieuwveerweg 2, 4841 KA te Prinsenbeek).

U kunt voor uw overige vragen contact opnemen met mevrouw S. Schopenhouer van waterschap Brabantse Delta via telefoonnummer 076 564 17 96 of per email via noordrandmidden@brabantsedelta.nl.