Arthur Meuleman vanaf 1 januari nieuwe secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta

28 november 2018 Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op woensdagavond 28 november Arthur Meuleman benoemd als secretaris-directeur.
Nieuwe secretaris-directeur Arthur Meuleman

Arthur Meuleman (56 jaar): “Ik ben blij dat ik juist op dit moment de functie van secretaris-directeur mag gaan uitoefenen. Dit is hét moment om te werken aan grote uitdagingen zoals duurzaamheid en klimaatadaptatie. En dat doen we niet alleen; ik maak me sterk voor goede relaties met veel samenwerkingspartners, zoals gemeenten, bedrijven, agrariërs, onderwijsinstellingen, natuurterreineneigenaren en inwoners van ons gebied. Door samen te werken, kunnen wij deze grote opgaven aan. Zodat we in de toekomst in Midden- en West Brabant nog steeds goed en veilig kunnen werken, wonen, recreëren en genieten in de buurt van water. Daarnaast gaat er ook veel veranderen voor onze manier van werken. We kunnen niet achterblijven in een wereld waarin steeds meer digitale en technologische ontwikkelingen zorgen dat wij ons werk nog beter kunnen doen. Ik kijk ernaar uit om dit vanuit het waterschap vorm te geven.”

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam Arthur Meuleman als beste kandidaat naar voren. Hij kent de grote vraagstukken die op ons waterschap afkomen. Deze uitdagingen luiden een nieuwe tijd in en vragen dus een nieuwe leider. Ik heb er veel vertrouwen in dat Arthur als nieuwe leider het waterschap verder ontwikkelt naar een nog modernere organisatie die klaar is voor de toekomst.”

Arthur is sinds 2007 werkzaam bij het waterschap. Eerst in de functie van Sectorhoofd Strategisch Beleid en Onderzoek en vanaf 2009 als lid van het directieteam voor het cluster Watersystemen en Waterveiligheid. Daarvoor werkte hij o.a. bij Kiwa Water Research N.V. en de Natuurbeschermingsraad en deed verschillende onderzoeken voor de Universiteit van Utrecht. Meuleman fungeerde de afgelopen maanden als waarnemend secretaris-directeur na het afscheid van Hein van Stokkom.

De secretaris-directeur staat aan het hoofd van de ambtelijk organisatie. Bij het waterschap werken zo’n 500 gepassioneerde medewerkers die zich elke dag inzetten voor het veilig wonen, werken en recreëren in en om het water in Midden- en West Brabant. Daarnaast adviseert de secretaris-directeur het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en de algemene vergadering (als secretaris). Ook is de secretaris-directeur WOR bestuurder volgens de Wet op de Ondernemingsraden.