Proefsleuven bij persstation Roosendaal

28 november 2018 In verband met de renovatie en modernisering van de persstations in Roosendaal en Bergen op Zoom, is begonnen met het maken van proefsleuven bij het persstation Roosendaal. De proefsleuven zijn bedoeld om zeker te weten dat materiaal dat straks wordt ingekocht – waaronder automatische schuifafsluiters - ook echt kan worden ingebouwd.
In verband met de renovatie en modernisering van de persstations in Roosendaal en Bergen op Zoom, is begonnen met het maken van proefsleuven bij het persstation Roosendaal.

Schuifafsluiters

Persstations hebben een druktoren. Deze druktoren werkt net als het rode drukvat van een centrale verwarming: ze vangt druk op van het water. Als men nu aan een leiding wil werken, zijn er duikers nodig die de toren ingaan om een schuif dicht te zetten. Na plaatsing van de automatische schuifafsluiters, zijn deze met een druk op de knop te bedienen. Dat scheelt tijd en werk.

Waterschap Brabantse Delta is de beheerder van de afvalwaterpersleiding (AWP). De AWP is een uniek systeem om het afvalwater van industrieterrein Moerdijk en 35 dorpen en steden in West-Brabant te transporteren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Bath. Hier wordt het afvalwater gezuiverd en daarna afgevoerd naar de Westerschelde. Om het transport van afvalwater ook in de toekomst goed te regelen moderniseert Waterschap Brabantse Delta de persstations.