Waterschap Brabantse Delta trekt enkele onttrekkingsverboden in

7 november 2018 Waterschap Brabantse Delta trekt per 7 november 2018 de onttrekkingsverboden in die golden voor het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal en voor de Dongevallei. Ook de verboden die waren ingesteld voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs en de Aa of Weerijs zelf, worden ingetrokken. Er is in deze stroomgebieden weer voldoende wateraanvoer.
Het onttrekkingsverbod voor onder andere de Aa of Weerijs is ingetrokken.

Enkele van deze verboden waren onlangs nog ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Er gelden nog steeds verboden in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal. Het gaat dan om de Wouwse gronden en Bleekloop en De Zoom. Voor het gebied Ligne geldt nog het verbod voor de beregening van grasland. Ook voor enkele gebieden rond Breda en Tilburg zijn onttrekkingsverboden van kracht. Dat zijn onder andere de stroomgebieden van de Bijloop, Oude Bijloop, Turfvaart, Molenleij, Bavelse Leij, Gilzerwouwerbeek en de Groote Leij en Hultense Leij. Die verboden blijven tot nader bericht gelden.

Actuele kaart met onttrekkingsverboden

Het waterschap maakt de onttrekkingsverboden (en het intrekken daarvan) bekend via de website, social media en www.officielebekendmakingen.nl. Kijk voor de actuele situatie rond de onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Daar staat een interactieve kaart met de gebieden waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Contact

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en het verzoek tot beregenen kunt u telefonisch contact opnemen: 076 564 10 00.