UPDATE 23-11 l Laatste werkzaamheden zwart water gemaal Heerjansland

23 november 2018 Op maandag 8 oktober heeft waterschap Brabantse Delta een melding ontvangen van zwart stinkend water rond het gemaal Heerjansland bij Stampersgat (gemeente Halderberge). De dagen daarna zijn door het waterschap verschillende veldinventarisaties uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging in beeld te krijgen. Het blijkt om 25.000 kubieke meter verontreinigd water te gaan.
De locatie vanuit de lucht.
Op deze foto is de zwarte kleur van het water goed zichtbaar.
Er wordt een monster genomen.
Zwart water.

Update 23 november

Alle onderzoeksresultaten van water en bodem zijn ondertussen bekend en wijzen definitief op een organische verontreiniging. Een organische verontreiniging levert geen gevaar op voor de omgeving en is volledig afbreekbaar. Helaas heeft de zoektocht naar de oorzaak of bron van het zwarte water niets opgeleverd.

Laatste werkzaamheden

De waterkwaliteit in de Bansloot bleek 31 oktober weer van voldoende kwaliteit te zijn. Toen is de beluchter verwijderd en zijn de tijdelijke dammen weggehaald. Eerder was al de Bermsloot leeggepompt. Deze sloot heeft sinds die tijd leeggestaan om de bodem bloot te stellen aan zuurstof en zo het zuiveringsproces te bevorderen. Nu is gebleken dat deze maatregel toch niet afdoende was om het organisch materiaal helemaal te laten afbreken en het zuurstofgehalte te verhogen. Het waterschap heeft daarom besloten om maandag 26 of dinsdag 27 november het slib uit de Bermsloot te baggeren. Door het verwijderen van de bagger krijgt het water meer zuurstof en keren planten, vissen en overige (water)dieren weer terug.

Aangezien de verontreiniging organisch is en het slib geen gevaar oplevert, wordt het slib zoals normaal verspreid op de slootkant. Na het baggeren worden de laatste twee dammen verwijderd in de Bermsloot. Daarmee sluit het waterschap de werkzaamheden ter plaatse af en kan de natuur zich weer gaan herstellen.

Update 31 oktober

Op woensdagmiddag 31 oktober heeft het waterschap de beluchter die geplaatst was bij het gemaal Heerjansland verwijderd. De waterkwaliteit is weer op peil na het afpompen van het vervuilde water uit de Bansloot in Stampersgat. Ook de tijdelijke dammen die geplaatst waren in de Bansloot zijn weggehaald.

Update 29 oktober

Maandag 29 oktober is het waterschap gestopt met het afpompen van het vervuilde water. Uit onderzoeken is gebleken dat het vervuilde water onder de vervuilingsnorm zit en daarom is extra afvoer onnodig geworden. Naast dat het meest vervuilde water inmiddels is afgepompt heeft de neerslag van afgelopen weekend ervoor gezorgd dat er meer zuurstof in het water terecht is gekomen.

Beluchter bij gemaal Heerjansland

Ondanks dat de kwaliteit van het water ver onder  de vervuilingsnorm zit, heeft het waterschap besloten om toch één beluchter te plaatsen bij het gemaal Heerjansland. Door deze beluchter wordt er extra zuurstof in het water gepompt en dit bevordert de kwaliteit van het water voordat het via het gemaal naar de Dintel wordt gepompt.

Het onderzoek naar de oorzaak is nog steeds in volle gang en het waterschap houdt de situatie nauwgezet in de gaten.

 

Update 25 oktober

Het onderzoek naar de oorzaak is nog steeds in volle gang. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de vervuiling in het water organisch is en geen gevaar oplevert voor de omgeving.

Wegpompen vervuild water gaat in het weekend door

Afgelopen week is gestart met het wegpompen van het vervuilde water dat daarvoor met tijdelijke dammen in de Bansloot werd vastgehouden. Dat pompen gaat in het weekend van 27 en 28 oktober door. Het vervuilde water gaat via de vlakbij gelegen afvalwaterpersleiding naar de rioolwaterzuivering in Bath om daar gezuiverd te worden.

Eerder was al een andere sloot, de Bermsloot, al leeggepompt. Deze sloot heeft sinds die tijd leeggestaan om de bodem bloot te stellen aan zuurstof en zo het zuiveringsproces te bevorderen.

 

Update 19 oktober

 Rond het gemaal Heerjansland bij Stampersgat is in de week van 8 oktober 25.000 kubieke meter zwart water aangetroffen. De medewerkers van het waterschap werken nog steeds hard om het verontreinigde water weg te halen.

Maatregelen

De Bermsloot nabij Stampersgat is op dit moment leeg gepompt. Deze sloot blijft de komende dagen nog leeg staan zodat er zuurstof in de bodem trekt en de bodem zich verder zuivert. Daarna worden de dammen verwijderd en kan de sloot weer functioneren voor de waterafvoer.

Uit de Bansloot wordt het vervuilde water verder afgepompt. De afgelopen dagen werd het verontreinigde water uit de Bansloot gezogen en met vrachtwagens naar het persstation in Roosendaal vervoerd. Het waterschap heeft ondertussen gewerkt aan een alternatieve oplossingen om het verontreinigde water uit de Bansloot te halen. Eén van deze alternatieve oplossingen gaat vanaf vrijdagmiddag 19 oktober in werking: het water wordt uit de Bansloot in de ter plaatse aanwezige afvalwaterpersleiding onder de grond gepompt. Een afvalwaterpersleiding transporteert het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Via de persleiding komt het water nog steeds bij de rioolwaterzuivering in Rilland-Bath terecht. Dit is de meest milieuvriendelijke oplossing en er hoeven geen vrachtwagens meer te rijden, wat ook veiliger is voor de omgeving.

Oorzaak

De verontreiniging is organisch van aard en daarom niet gevaarlijk voor de omgeving. Er is nog niet bekend wat de oorzaak of bron van de verontreiniging is. Het onderzoek daarnaar is nog in volle gang.

 

16 oktober

Waar komt het verontreinigde water vandaan?

Na metingen blijkt dat de verontreinig organisch van aard is. Op dit moment is nog niet bekend wat de oorzaak of bron van de verontreiniging is. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Wat doet het waterschap?

De medewerkers van het waterschap zijn hard aan het werk om het verontreinigde water weg te halen. Eerst is het gemaal uitgeschakeld zodat het verontreinigde water niet stroomafwaarts de Mark en Dintel kan bereiken. Vervolgens wordt nu het verontreinigde water weggepompt en met vrachtwagens naar het riool in Roosendaal vervoerd. Dit is de beste oplossing voor het milieu omdat het verontreinigde water op deze manier niet in overig oppervlakte water terecht komt.

Geen vissterfte

Ondanks dat het verontreinigde water dood is, we spreken dan van zuurstofloos water, zijn er geen dode vissen aangetroffen. Hieruit komt naar voren dat de vissen eerder zijn gevlucht voor het verontreinigde water.  We raden mensen met honden aan ze niet te laten zwemmen in het zwarte water vanwege de stankoverlast.

Beregenen

Heeft u vragen over agrarische beregening in de buurt van Stampersgat? Wij helpen u graag verder, neem contact op met het waterschap voor de mogelijkheden. Het telefoonnummer is (076) 5641000.