Informatieavond Noordrand Midden

20 december 2018 Op dinsdagavond 29 januari 2019 is er een informatieavond over het natuurproject Noordrand Midden.
Ten noorden van Prinsenbeek en Etten-Leur willen provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer drie aan elkaar grenzende natuurgebieden realiseren.

Datum: Dinsdag 29 januari 2019 
Tijdstip: Aanvang vanaf 19:30 uur 
Locatie: Paviljoen De Turfvaart, Westpolderpad 6, 4871 NC Etten-Leur

Programma

19.30 uur    Inloop 
20.00 uur    Welkomstwoord Hans Peter Verroen, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta 
20.05 uur    Projectmanager Peter Janssen vertelt over het project, het proces en de planning 
20.25 uur    Toelichting rol Staatsbosbeheer en deelproject Weimeren door Jelka Both, gebiedsmanager Staatsbosbeheer 
20.30 uur    Informatiemarkt deelonderwerpen project 

Ten noorden van Prinsenbeek en Etten-Leur willen provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer drie aan elkaar grenzende natuurgebieden realiseren. Ook wordt het watersysteem aangepast. Het betreft de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken, samen ook wel Noordrand Midden genoemd.

Al in 2010 waren er plannen om de water- en natuurdoelen in het gebied Noordrand Midden te realiseren. Het gebied, dat één van de zogenoemde natte natuurparels in Brabant is, stond hoog op de prioriteitenlijst. Er is toen gestart met de grondverwerving en het maken van een inrichtingsplan. Het project werd in het najaar van 2011 voortijdig beëindigd vanwege het plotseling stopzetten van de Rijksbijdrage voor realisatie van natuurgebieden.

In juli 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer. Dit betekent een nieuwe start van het project Noordrand Midden. Graag praten wij u tijdens de informatiebijeenkomst op 29 januari bij over de plannen.

Project

De provincie heeft een natuurbeheerplan en een Provinciaal Milieu- en Waterplan. Deze plannen vormen de uitgangspunten voor de natuur- en waterdoelen en de bijbehorende inrichtingsmaatregelen in de provincie Noord-Brabant. Een belangrijk onderdeel van het provinciale natuur- en waterbeleid is om het zogenaamde ‘Natuurnetwerk Brabant’ te realiseren en om daarbij de juiste waterhuishoudkundige voorwaarden te creëren. Dat laatste is van belang om de gewenste natuurontwikkeling mogelijk te maken. Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.

De drie partijen gaan samen aan de slag om de waterhuishouding in de natuurgebieden te verbeteren in combinatie met de realisatie van het natuurnetwerk.

Wij stellen uw aanwezigheid erg op prijs en zien u graag op dinsdag 29 januari 2019. 

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de pagina www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden. Deze pagina wordt gedurende de looptijd van het project actueel gehouden. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het project Noordrand Midden wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.