Laatste onttrekkingsverboden waterschap Brabantse Delta ingetrokken

17 december 2018 In het werkgebied van waterschap Brabantse Delta zijn vanaf vrijdag 14 december geen onttrekkingsverboden meer van kracht. Het waterschap trekt de verboden in die nog golden voor de stroomgebieden van De Ligne, Oude Leij, Groote Leij, Hultense Leij, de Wouwse Gronden en het gebied Bleekloop en Zoom.

Sinds 21 juni 2018 golden er onttrekkingsverboden voor het onttrekken van oppervlaktewater in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta. Nog nooit zijn er in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta zo lang beperkingen geweest voor het gebruik van oppervlaktewater dan afgelopen jaar. De droogteperiode is na het intrekken van de laatste verboden echter nog niet ten einde.

Nog steeds droog

De neerslag in het najaar en de winter zorgt er normaal gesproken voor dat het grondwater weer wordt aangevuld. Door de lange droogte staat in sommige gebieden de grondwaterstand echter 0,5 tot 1 meter lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Om dit grondwater aan te vullen tot een gemiddeld peil in april zou het vanaf nu ongeveer 90 dagen moeten regenen. De kans blijft aanwezig dat de grondwatervoorraad onvoldoende wordt aangevuld. Dat kan consequenties hebben voor de beschikbaarheid van grondwater voor natuur en landbouw.

Aanpak droogte

De evaluatie van de droogte 2018 maakt duidelijk dat klimaatverandering vraagt om gezamenlijke inspanningen. Het waterschap doet wat het kan, maar er is meer nodig. Met onder andere agrariërs, bedrijven, gemeenten, natuurorganisaties en inwoners gaan we het gesprek aan om ons gezamenlijk voor te bereiden op weersextremen in de toekomst. Het is ook tijd voor actie! Naast de ontwikkeling van een Actieprogramma Droogte voor de komende jaren, neemt het waterschap al concrete maatregelen. Zo veel mogelijk stuwen in het werkgebied zijn bijvoorbeeld hoger ingesteld dan normaal in de winter. Deze stuwen houden de regen die nu valt zo lang mogelijk vast om het grondwaterpeil zo snel mogelijk aan te kunnen vullen. Alle peilbeheerders staan klaar om zodra er heel veel neerslag wordt verwacht de stuwen te bedienen.

Meer informatie

Het waterschap maakt (het intrekken van) de onttrekkingsverboden bekend via de website, social media en www.officielebekendmakingen.nl. Kijk voor de actuele situatie rond de onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Belanghebbenden met vragen kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00).