Ter inzage Verbetering Regionale Keringen

14 december 2018 Gedeputeerde Staten brengen het Ontwerp-Projectplan Waterwet en ontwerp omgevingsvergunningen voor het project Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden (Halderberge en Etten-Leur), in procedure. De stukken liggen tot en met 7 januari 2019 ter inzage.

Het plan

Het waterschap Brabantse Delta wil in de gemeenten Etten-Leur en Halderberge keermiddelen met gemalen aanbrengen in de monding van de Laaksche Vaart en de Leursche Haven, uitkomend in de Mark. Daarnaast wil het waterschap de aansluitende dijken verbeteren of verleggen. Tegelijkertijd wordt het totale dijktraject langs de Mark tussen de Leursche Haven en de Laaksche Vaart verbeterd om de waterveiligheid te borgen.

Om dit project tot uitvoering te brengen is een Ontwerp-Projectplan Waterwet opgesteld, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook heeft het waterschap een aantal vergunningen aangevraagd. De gemeenten Etten-Leur en Halderberge hebben de betreffende besluiten omgevingsvergunning in ontwerp genomen. Voor dit project wordt de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet gevolgd.

Inzien

Het Ontwerp-Projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken zijn vanaf 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019 in te zien bij:

  • gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur;
  • gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch;
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch;
  • waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda.

Op https://www.brabant.nl/loket/ter-inzages/regionale-keringen zijn de stukken te bekijken en te downloaden.

3D visualisatie Deelgebied Midden – Verbetering Regionale Keringen