Waterschap Brabantse Delta heft voor twee gebieden onttrekkingsverboden op

6 december 2018 Waterschap Brabantse Delta heft de onttrekkingsverboden op die nog golden voor enkele gebieden rond Breda. Dat zijn de Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek ten oosten van Breda en de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda ten zuidwesten van Breda. Er gelden nog onttrekkingsverboden voor gebieden in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal: de Wouwse gronden en Bleekloop en De Zoom. Voor het gebied Ligne is nog het verbod voor de beregening van grasland van kracht. Ook voor het stroomgebied van de Oude Leij en die van de Groote Leij en de Hultense Leij ten westen van Tilburg gelden nog onttrekkingsverboden.
Oude Leij. Onder andere voor dit stroomgebied heft het waterschap het onttrekkingsverbod op.

Water vasthouden

Er is niet of nauwelijks nog behoefte aan water voor beregening en de afgelopen periode is er voldoende regen gevallen waardoor het waterpeil in deze watergangen is gestegen. Dat water wordt zoveel mogelijk vastgehouden door de stuwen omhoog te zetten. Die maatregel is ook nodig om mee te helpen de grondwatervoorraad aan te vullen.

Langste periode met onttrekkingsverboden

Op 21 juni stelde het waterschap de eerste onttrekkingsverboden in voor enkele gebieden in West- Brabant. Op 22 oktober werden er zelfs nieuwe verboden van kracht. Hiermee is dit de langste periode waarin onttrekkingsverboden gelden in de geschiedenis van het waterschap.

Aanpak droogte

De impact van de lange droogteperiode afgelopen jaar is zo groot dat het waterschap zich nu al voorbereidt op meer van deze weersextremen in de toekomst. Uit de conclusies en aanbevelingen van het rapport volgt een Actieprogramma Droogte voor de komende jaren. De basis voor dat actieprogramma is een evaluatierapport dat onlangs is aangeboden aan het algemeen bestuur van het waterschap. Kern van het actieprogramma zal zijn dat droogte om een gezamenlijke aanpak vraagt waarbij de dialoog gevoerd zal worden over ieders verantwoordelijkheid.

Actuele kaart met onttrekkingsverboden

Het waterschap maakt de onttrekkingsverboden (en het intrekken daarvan) bekend via de website, social media en www.officielebekendmakingen.nl. Kijk voor de actuele situatie rond de onttrekkingsverboden op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod. Daar staat een actuele interactieve kaart met de gebieden waarvoor onttrekkingsverboden zijn ingesteld.

Contact

Voor vragen over het onttrekken van oppervlaktewater en eventueel het verzoek tot beregenen kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap: 076 564 10 00.