Intentieovereenkomst voor aanleg zonneweide op rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda

5 februari 2019 De Bredase Energie Coöperatie BRES onderzoekt de haalbaarheid voor de aanleg van een zonneweide op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nieuwveer bij Breda. René Lambregts, afdelingshoofd Beheren & Innoveren van het waterschap, tekende daarvoor op maandag 4 februari namens het waterschap een intentieovereenkomst met BRES. Bij een positief resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is het plan om ruim 2500 zonnepanelen te plaatsen.
René Lambregts (links) tekent de intentieverklaring voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een zonneweide op de rwzi Nieuwveer. Dit onder het toeziend oog van Joop van Hasselt (rechts) van BRES en Ger de Weert (midden) van Stichting Support ONS 2050. (Foto: [F]Artworks)

Onderzoek naar haalbaarheid

Het onderzoek duurt ongeveer drie maanden en wordt uitgevoerd door Stichting Zonnebank. Deze stichting is een bekende speler als het gaat om het realiseren van zonne-energieprojecten op grotere terreinen en daken in Breda. Voor de kosten van het onderzoek stelt Stichting Support Ons 2050 50.000 euro ter beschikking. Deze stichting ondersteunt projecten bij het uitwerken van een goede businesscase. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de energietransitie in de regio West-Brabant.

Waterschap werkt actief mee aan energietransitie

Het gebruik van zonne-energie past eveneens in de ambitie van het waterschap om - in lijn met landelijke afspraken door de waterschappen - in 2025 energieneutraal te zijn. Deze energietransitie is nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen en te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die de waterschappen landelijk met de medeoverheden hebben afgesproken. De waterschappen willen de doelstelling voor het verminderen van de CO2-uitstoot eerder bereiken door in 2020 minimaal 40% van het eigen energieverbruik zelf te produceren en 100% in 2025. Daarnaast stellen de waterschappen hun eigendommen beschikbaar voor derden om duurzame energie op te wekken. Voorbeelden zijn rioolwaterzuiveringen en gemalen. Op de rwzi Bath legt een particuliere initiatiefnemer op dit moment al een zonneweide aan. De komende jaren breidt het waterschap zelf het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen uit. Onder andere op de loodsen Heijningen en Raamsdonksveer liggen al zonnepanelen die deze loodsen voorzien van elektriciteit.

Regionale Energie Strategie 2030

Het waterschap heeft daarnaast een actieve rol in de Regionale Energie Strategie (RES 2030) door de rol als procesregisseur op zich te nemen. Het waterschap stelt zich op als verbindende en versterkende overheid om gemeenten te ondersteunen in de klimaatopgave.