EVZ Bleekloop op Golf Wouwse Plantage opgeleverd

31 januari 2019 Waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage hebben samen het eerste deel van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Bleekloop gerealiseerd. Vandaag proostten de samenwerkingspartners op het bereiken van deze mijlpaal, het mooie eindresultaat van deze fase.
Opening EVZ Bleekloop Wouwse Plantage. Foto: Eef Pompe
Opening EVZ Bleekloop Wouwse Plantage. Foto: Eef Pompe
Opening EVZ Bleekloop Wouwse Plantage. Foto: Eef Pompe

De ecologische verbindingszone (EVZ) op het golfterrein vormt de eerste 500 meter van het in totaal 2 kilometer te realiseren traject. De EVZ biedt ruimte aan dieren als amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels. Zij kunnen hier hun leefgebied vergroten en in contact komen met soortgenoten. Met de aanleg van een regelbare stuw is bovendien het waterpeil beter af te stemmen op de waterbehoefte in de directe omgeving. Waterschapsbestuurder Niels Mureau: “dankzij de samenwerking met gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse plantage zijn we snel tot een goed eindresultaat gekomen. Ik vind het een inspirerend voorbeeld van de manier waarop we als waterschap samen met onze partners de ecologie en het watersysteem in de regio versterken.” 

Resultaat

De EVZ op het golfterrein langs de Bleekloop varieert in breedte van circa 10 meter tot 30 meter. Er zijn plaatselijk stukken uitgegraven waardoor de waterloop licht gaat meanderen (slingeren) en is voorzien van natuurvriendelijke oevers. De natuurvriendelijke oevers hebben veel variatie: van nat tot vochtig bloemrijk grasland en struikgewas. Zowel aan de noord- als zuidzijde bevinden zich zogenoemde ‘stapstenen’. Dieren gebruiken deze verbrede stukken als leefgebied of om aan te sterken wanneer zij door het gebied trekken. De werkzaamheden voor de EVZ zijn gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van het golfterrein.

Samenwerking

De ecologische verbindingszone Bleekloop op het golfterrein is een samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, de gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage. Voor het realiseren van de resterende 1 ½ kilometer hoopt het waterschap wederom op medewerking vanuit verschillende partijen en overheden. Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.