Week van de Circulaire economie

14 januari 2019 Bij bijna alles wat wij doen gebruiken we grondstoffen die de aarde ons biedt. De hoeveelheid grondstoffen is echter niet oneindig. We dienen er zuinig mee om te gaan. In een circulaire economie worden gebruikte grondstoffen teruggewonnen en hergebruikt. Op deze manieren sparen we ons milieu en blijven grondstoffen beschikbaar voor toekomstige generaties. Tijdens de Week van de Circulaire economie staat het stimuleren van hergebruik van grondstoffen centraal.
Duurzame oeverbeschoeiing, gemaakt van gerecycled kunststof

Week van de circulaire economie

In deze Week van de Circulaire economie (14-18 januari 2019) staan veel organisaties, waaronder het waterschap, stil bij wat een circulaire economie betekent. Welke ambities heeft het waterschap? Wat doen we al om grondstoffen terug te winnen? Wat kunnen we nog meer doen? Wie hebben we daar bij nodig? De antwoorden op deze vragen laten we de komende dagen de revue passeren, onder andere op social media. In de week van de circulaire economie zijn er landelijk tal van initiatieven van koplopers.

Ambities

Al in 2017 spraken de waterschappen af om voor 2050 te streven naar een 100 procent circulaire economie. Die ambitie is opgenomen in het grondstoffenakkoord dat ook door tal van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden is ondertekend. Voor de waterschappen zijn vooral de afspraken over bouw, kunststoffen, biomassa en voedsel van belang. Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta concretiseerde deze doelstelling verder door in juni 2017 het versnellingsplan duurzaamheid vast te stellen. Hierin wordt bijvoorbeeld het belang van innovatie benadrukt voor het halen van ambities.

Wat doen we al?

Het zorgvuldig omgaan met grondstoffen zit er bij waterschap Brabantse Delta al goed in. Zo zetten we tal van innovatieve technieken in. We maken bijvoorbeeld bioplastic uit afvalwater en winnen we grondstoffen terug die we gebruikt hebben voor het zuiveringsproces. Verder gebruiken we oeverbeschoeiing gemaakt van gerecyclede kunststof en bieden we ons maaisel lokaal aan voor bijvoorbeeld grondverbetering. De komende periode stimuleert het waterschap de organisatie om bij meer processen grondstoffen te hergebruiken.