In gesprek met elkaar tijdens de waterschapskringen 2019

5 februari 2019 Waterschap Brabantse Delta organiseert twee bijeenkomsten waarin we graag met agrariërs in ons gebied in gesprek gaan. Op maandag 18 en donderdag 21 februari wisselen we graag met u van gedachten over ontwikkelingen die voor u en uw omgeving van belang zijn.

Onze regioportefeuillehouders zijn op deze avond aanwezig en bespreken de actualiteiten en kansen in de regio. Frank Verhoeven, eigenaar van adviesbureau Boerenverstand en columnschrijver voor Melkvee Magazine en Boerderij, houdt een inspirerend betoog over kringlooplandbouw en de uitdagingen rondom dit thema. De rest van de avond is bedoeld om met u als agrariër in gesprek te gaan en te luisteren wat u op het gebied van water bezig houdt.

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst op maandag 18 februari (Heijningen) 

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst op donderdag 21 februari (Gilze) 

Beide avonden hebben dezelfde opzet.