Huub Hieltjes benoemd als (in)formateur voor nieuw bestuur waterschap Brabantse Delta

28 maart 2019 Huub Hieltjes wordt (in)formateur van het nieuwe bestuur van waterschap Brabantse Delta. De partijen hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming tot informateur tijdens de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur waar de nieuwe bestuursleden zijn beëdigd.
De eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta
(In)formateur Huub Hieltjes

Huub Hieltjes gaat de mogelijkheden onderzoeken van een zo breed mogelijk gedragen inhoudelijk akkoord en de mogelijkheden onderzoeken van de samenstelling van het dagelijks bestuur dat kan rekenen op meer dan voldoende draagvlak van het algemeen bestuur. Hierover rapporteert de informateur aan het algemeen bestuur in een openbare vergadering. De informateur voert de komende periode gesprekken met de fractievoorzitters van alle partijen. Aan de hand van deze gesprekken vormt hij een advies. Hij rapporteert aan het voltallige algemeen bestuur en beantwoordt daarbij eventuele vragen over het advies en de wijze waarop dat advies tot stand is gekomen. Kernwaarden van het proces zijn transparantie en zorgvuldigheid. In dat kader is een handreiking opgesteld met onder andere een schets van het mogelijke tijdsverloop van de formatie. 

Informateur

Huub Hieltjes is vertrouwd met de organisatie en de bestuurlijke aspecten van het waterschap. Van 2009 tot 2018 was hij lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Na de verkiezingen van 2015 was hij formateur van de coalitie. In 2017 was hij enige tijd waarnemend dijkgraaf. Sinds 1 januari 2018 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Kapelle in Zeeland. Huub Hieltjes studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Leiden en is zijn loopbaan begonnen bij de Belastingdienst. Later heeft hij verschillende functies vervuld bij het ministerie van Financiën en NL Financial Investments. Van 1995 tot 2007 was hij lid van provinciale staten van Zuid-Holland.

Huub Hieltjes: “Ik ben vereerd met de opdracht en mijn ambitie is dat de gesprekken met de fractievoorzitters van de partijen uit het algemeen bestuur leiden tot een stevige basis voor een breed gedragen bestuursakkoord en een goede samenwerking tussen algemeen en dagelijks bestuur.”

Beëdiging nieuwe AB-leden

Aan het begin van deze eerste vergadering zijn de 30 leden van het algemeen bestuur beëdigd in de kapelzaal op het landgoed Bouvigne in Breda. Voor een aantal leden is dit niet de eerste bestuursperiode, maar zelfs de tweede, derde of vierde periode. Voor 11 bestuurders is dit de eerste bestuursperiode: Ton Overeem (VVD), Joey Pals (VVD), Alwijn ten Cate (CDA), Betty Goos (Ons Water), Linda Jorissen-Oomen (Ons Water), Jan Kavelaars (West-Brabant Waterbreed), Han Verbeem (P.v.d.A.), Cynthia Pallandt (Partij voor de Dieren), Ellen Putman (Partij voor de Dieren), Rian Govers-Gabriëls (Ongebouwd), Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen). Antal van Tienen (Partij voor de Dieren) heeft aangegeven zich terug te trekken en daarom treedt Ellen Putman (derde op de lijst) toe tot het algemeen bestuur. Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Ik feliciteer van harte alle algemeen bestuursleden met hun benoeming als lid van dit waterschapsbestuur. Gezamenlijk staat ons een mooie en uitdagende taak te wachten. Het belang van goed waterbeheer in Nederland blijft een zeer actueel en belangrijk onderwerp.” 

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.