Definitieve uitslag verkiezingen waterschap Brabantse Delta

25 maart 2019 Maandag 25 maart is de definitieve uitslag vastgesteld van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Hiermee is bekend welke kandidaten op basis van de verkiezingsuitslag zitting gaan nemen in het algemeen bestuur. Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Ik ben blij met het goede verloop van de verkiezingen. Nogmaals bedank ik de gemeenten voor de organisatie van de verkiezingen en iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht. De samenwerking met het nieuwe algemeen bestuur zie ik met veel vertrouwen tegemoet. Samen werken we aan veilig leven met water, nu en in de toekomst!”.
Definitieve uitslag verkiezingen waterschap Brabantse Delta

Samenstelling algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Daarvan zijn er 23 zetels voor de categorie ingezetenen waarvoor 20 maart de waterschapsverkiezingen zijn gehouden. De zetelverdeling en de gekozen bestuurders staan in onderstaand overzicht. 

VVD – vijf zetels (in 2015 vier zetels)

Naam

Aantal stemmen

Dhr. C.A.G. (Anco) Sneep

29863

Mevr. C.B.M.E. (Cécile) Franssen

6643

Dhr. A. (Ton) Overeem

3631

Dhr. M.C. (Maarten) Velthoen

2074

Dhr. J. (Joey) Pals

671

CDA – drie zetels (in 2015 vier zetels)

Naam

Aantal stemmen

Dhr. H.P. (Hans Peter) Verroen

18711

Mevr. C.A.M. (Lian) Korst-Dingemans

3495

Dhr. A.A. (Alwijn) ten Cate

1747

Ons Water – vier zetels (in 2015 vier zetels)

Naam

Aantal stemmen

Dhr. L.H. (Louis) van der Kallen

23050

Mevr. E.C. (Betty) Goos

4047

Mevr. H.M.C. (Linda) Jorissen-Oomen

3372

Dhr. J.A.M. (Jan) Slenders

3040

West-Brabant Waterbreed – drie zetels (in 2015 drie zetels)

Naam

Aantal stemmen

Dhr. C.C.F. (Niels) Mureau

17203

Dhr. A.A.F.M. (Ad) Wijnen

2063

Dhr. J.A.M. (Jan) Kavelaars

945

Water Natuurlijk – twee zetels (in 2015 drie zetels)

Naam

Aantal stemmen

Mevr. W. (Wieke) Bonthuis

16058

Mevr. K. (Karin) van den Berg

1379

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) – twee zetels (in 2015 twee zetels)

Naam

Aantal stemmen

Dhr. J.A.S.H. (Han) Verbeem

14087

Mevr. W.W.J.F. (Wendy) de Koning-Bogers

3897

50Plus - twee zetels (in 2015 twee zetels)

Naam

Aantal stemmen

Dhr. J.P.W.A.A.M. (Joep) Taks

17870

Dhr. J.J.M. (John) Voets

1665

Partij voor de Dieren - twee zetels (in 2015 deed deze partij niet mee)

Naam

Aantal stemmen

Mevr. C.M.J. (Cynthia) Pallandt

20802

Dhr. A. (Antal) van Tienen

1200

Geborgde zetels

Naast de 23 gekozen zetels hebben drie vertegenwoordigers namens de categorie ongebouwd, drie voor de categorie bedrijven en een voor de categorie natuur zitting in het algemeen bestuur. Dat zijn de geborgde zetels die voorgedragen worden door respectievelijk de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren.

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Dhr. C.A.M. (Kees) de Jong

Dhr. H.L. (Huibert) Knook

Mevr. A.E.J. (Rian) Govers-Gabriëls

Kamer van Koophandel

Dhr. Th. (Theo) Schots

Dhr. F.C.J. (Frank) van Noord

Dhr. J.J. (Hans) Kocx

Vereniging van Bos- en Natuureigenaren

Dhr. P.C. (Peter) von Meijenfeldt

Voorkeurstemmen

Veertien kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Daarbij zijn vijf kandidaten hoger op de lijst geëindigd, namelijk: Ton Overeem (VVD), Lian Korst-Dingemans (CDA), Betty Goos (Ons Water), Linda Jorissen-Oomen (Ons Water) en Wendy de Koning-Bogers (P.v.d.A.).

Vaststelling aantal stemmen per gemeente

Bekijk de uitslag per gemeente en zie per kandidaat hoeveel stemmen hij/zij ontving in de desbetreffende gemeente: 

Toename van het aantal vrouwen in het algemeen bestuur

Het aantal vrouwen in het algemeen bestuur is in vergelijking met het vorige bestuur toegenomen van zes naar negen.

Beëdiging leden algemeen bestuur

De leden van het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta worden donderdag 28 maart beëdigd tijdens de eerste openbare vergadering van het algemeen bestuur. Die vindt plaats in de kapelzaal op het landgoed Bouvigne om 19.30 uur. 

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.