Voorspoedig verloop formatieproces nieuw bestuur waterschap

12 april 2019 Afgelopen weken heeft (in-)formateur Huub Hieltjes individuele gesprekken en gezamenlijke informatieberaden met fractievoorzitters van alle partijen gevoerd. Daarnaast sprak hij ook met de dijkgraaf en de secretaris-directeur. Alle gesprekken vonden plaats in een constructieve en prettige sfeer waarbij inhoud voorop stond.
(In-)formateur Huub Hieltjes

Zijn opdracht is het onderzoeken van een zo breed mogelijk gedragen inhoudelijk akkoord en een dagelijks bestuur dat kan rekenen op meer dan voldoende draagvlak van het algemeen bestuur. Op basis van alle gesprekken wordt als eerste mogelijkheid een samenstelling van het dagelijks bestuur bestaande uit leden van de volgende fracties: VVD, Ons Water/West-Brabant Waterbreed, CDA, Bedrijven en Ongebouwd onderzocht. Een op die wijze samengesteld dagelijks bestuur kan naar verwachting rekenen op meer dan voldoende draagvlak van het algemeen bestuur. Hierbij geldt het voorbehoud dat er nog een inhoudelijk akkoord moet worden bereikt. De informatieperiode is hiermee afgesloten.

Met de voorlopige samenstelling van het dagelijks bestuur en de contouren van een breed gedragen inhoudelijk akkoord start de formatieperiode. Dat betekent dat de gesprekken met alle fracties worden voortgezet om te komen tot een definitief bestuursakkoord. Op woensdagavond 24 april informeert Huub Hieltjes in een openbare vergadering het algemeen bestuur met een volgende rapportage.

 

Lees meer over

Verkiezingen Bestuur