Verkiezingsdebat over de toekomst van het Brabantse buitengebied

1 maart 2019 Op woensdag 27 februari gingen de politieke partijen met elkaar in debat over de toekomst van het Brabantse buitengebied. Deze debatavond werd georganiseerd door de manifestpartners met het oog op de komende verkiezingen van 20 maart 2019. Al eerder (10 januari 2019) riepen de partners met het Manifest “Brabants Mozaiek in ontwikkeling’ de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.
Verkiezingsdebat over de toekomst van het Brabantse buitengebied

De Manifestpartners zijn: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de vier regio’s en door Brabant Water. 

Over verschillende thema’s uit het manifest werden de fracties gedurende de avond aan de tand gevoeld. Er staan grote transities aan te komen op gebied van energie, landbouw en klimaat. Hoe houden we het landschap en de kwaliteit van het Brabantse buitengebied daarbij overeind.

Nagenoeg alle politieke partijen vinden dat de provincie onverminderd moet inzetten op de realisatie van het hele Natuurnetwerk Brabant. Partijen voegden ook wensen toe, zoals meer inzet op agrarisch natuurbeheer, natuur in de stad en het creëren van meer groene verbindingen tussen natuurgebieden.  Er is brede overeenstemming over het belang van extra handhaving in de Brabantse natuur. 

Uiteraard kwam het thema klimaat ook uitgebreid aan bod. Iedereen kent de gevolgen van klimaatverandering die op ons af komen en onze stad en buitengebied onder druk zetten. Een toekomstbestendig watersysteem vaagt om stevige keuzes en betere samenwerking tussen steden en andere gebiedspartijen. De energietransitie vraagt om keuzes over inrichting van het landschap. De meeste partijen vinden dat windturbines niet overal in het landschap passen, maar hoe stimuleer je het juiste grondgebruik op de juiste plaats en welke rol moet de Provincie hierin spelen?

De partijen zijn het eens dat de Brabantse landbouw een belangrijke rol speelt, maar zien ook dat er een transitie nodig is naar een meer duurzame vorm van landbouw. Over de manier waarop deze transitie moet plaatsvinden verschillen de meningen. Waar het CDA de oplossing ziet in innovatie, zoeken PvdD en D66 naar vormen van landbouw die meer in evenwicht zijn met de natuur en de omgeving. 

Meerdere partijen complimenteerden de Manifestpartners met de oplevering van het Manifest. Er liggen grote opgaven voor het buitengebied en we staan samen aan de lat voor de toekomst van het buitengebied en een goede Brabantse leefomgeving. 

Lees meer over

Natuur