Vernieuwde tanks op zuivering Bath goed voor extra biogasproductie

13 maart 2019 Waterschap Brabantse Delta heeft op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath twee grote tanks in gebruik genomen die de afgelopen periode zijn gerenoveerd. De renovatie is gecombineerd met een aanpassing van deze zogeheten slibgistingstanks om extra biogas te kunnen produceren. Het gebruik van biogas als alternatieve energiebron voor het zuiveringsproces past in de ambitie van het waterschap om in 2025 energieneutraal te zijn. De officiële ingebruikname van de tanks, die voorzien zijn van een grote infographic, gebeurde op 12 maart door Theo Schots, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap.
Vernieuwde tanks op zuivering Bath goed voor extra biogasproductie
Vernieuwde tanks op zuivering Bath goed voor extra biogasproductie

Biogas

Slibgisting is een biologisch proces, waarbij bacteriën het slib omzetten in biogas. Vervolgens wordt het biogas met een speciale installatie omgezet in elektriciteit en warmte. Met de elektriciteit voorziet het waterschap een deel van de energiebehoefte op de rwzi Bath. Met de warmte houdt het waterschap het gistingsproces van het slib op gang.

Vergelijkbare installaties staan op de rwzi’s Nieuwveer (Breda), Dongemond (Oosterhout) en Waalwijk. Op Nieuwveer levert het waterschap een deel van de restwarmte aan het gemeentelijk warmtenet in een Bredase woonwijk. 

Rwzi Bath

De rwzi Bath is de grootste zuivering van waterschap Brabantse Delta. Hier wordt dagelijks afvalwater schoongemaakt dat wordt aangevoerd met de 60 kilometer lange afvalwaterpersleiding (AWP) vanaf het industrieterrein Moerdijk. Ook het afvalwater van onder andere Roosendaal en Bergen op Zoom wordt met de AWP naar de rwzi Bath gepompt. Nadat het water is schoongemaakt, wordt het geloosd in de Westerschelde ter hoogte van het Zeeuwse Waarde. 

Slib

Wat overblijft na het zuiveringsproces is slib. Ook het hergebruiken van dat slib is duurzaam. Met de vorming van biogas wordt de hoeveelheid overblijvend slib verminderd. Na gisting en ontwateren voert het waterschap het overgebleven slib af naar de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk.

Rondleidingen

De rwzi Bath is geschikt om alle facetten van het zuiveringsproces te laten zien. Daarom geeft het waterschap op aanvraag voor groepen rondleidingen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het waterschap.