Voorlopige uitslag verkiezingen waterschap Brabantse Delta: historisch hoge opkomst

21 maart 2019 Op woensdag 20 maart hebben 313.032 inwoners van de 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant hun stem uitgebracht voor 23 leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Het voorlopige opkomstpercentage is 46,3%. Vier jaar geleden bij de vorige verkiezingen was het opkomstpercentage 37,8%.
Dijkgraaf Kees Jan de Vet.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “De opkomst is dit jaar historisch hoog. Natuurlijk ben ik daar ontzettend blij mee. De opkomstpercentages zijn niet het belangrijkste. Ik vind het belangrijker dat er dit jaar veel aandacht in de regionale en landelijke media is geweest voor de waterschappen en de verkiezingen. Dat nu nog meer Brabanders weten dat de waterschappen bestaan, wat voor belangrijk werk wij doen én dat zij zelf met hun stem invloed hebben op de manier waarop wij ons werk doen. De bekendheid van het waterschap is duidelijk toegenomen, dat is niet gek. Het waterschapswerk - veilige dijken, zuiveren van rioolwater, verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater en het regelen dat het niet te nat of te droog is - is voor iedereen van groot belang. Zeker gezien de klimaatuitdagingen om ons heen. De komende jaren gaan wij aan de slag met deze uitdagingen. Dat doen we niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water!”. Kees Jan voegt eraan toe: “Ik wil overigens graag mijn complimenten overbrengen aan de gemeenten. Zij hebben een flinke klus geklaard met de organisatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en het waterschap”.

Voorlopige uitslag

Partij Voorlopig aantal stemmen
VVD  55.246
CDA  39.215
Ons Water  48.774
West-Brabant Waterbreed  37.885
Water Natuurlijk  28.731
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)  27.762
50PLUS  26.152
AWP niet politiek wel deskundig    8.226
ChristenUnie    5.769
Partij voor de Dieren   27.423

Voorlopige uitslag per gemeente

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag met de zetelverdeling wordt op maandag 25 maart om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau op het kantoor van waterschap Brabantse Delta in Breda. Vervolgens wordt de uitslag bekend gemaakt. Het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta wordt op donderdag 28 maart geïnstalleerd en beëdigd. Het nieuwe bestuur is daarmee dan voor de komende vier jaar gekozen.

Zetels in algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta bestaat in totaal uit 30 personen. 23 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen die 20 maart j.l. waren. De overige 7 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. De geborgde zetels zijn voor de categorie ongebouwd (LTO), categorie bedrijven (KvK) en de categorie natuurterreinen (VBNE). Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Kees Jan de Vet.