Waterschap Brabantse Delta bedankt bestuursleden

27 maart 2019 Woensdagavond 27 maart heeft waterschap Brabantse Delta afscheid genomen van elf AB-leden.
Woensdagavond 27 maart heeft waterschap Brabantse Delta afscheid genomen van elf AB-leden.
Woensdagavond 27 maart heeft waterschap Brabantse Delta afscheid genomen van elf AB-leden.

De volgende AB-leden hebben afscheid genomen: Jacques van der Aa (CDA), Tiny Arts (Water Natuurlijk), Wiebo de Boer  (Ons Water/Waterbreed), Jaap van Dam (Algemene Waterschapspartij), Martin Gosens (VVD), Jan van der Heijden (Ongebouwd), Ger de Neve (Ons Water/Waterbreed), Nellie Raedts (Natuurterreinen), Henk Schouwenaars (PvdA), Willem Spierings (Ons Water/Waterbreed), Jack Verhulst (CDA).

Sommige leden hebben zelfs meerdere bestuursperiodes meegemaakt.

Het waterschap bedankt hen allemaal voor hun inzet!