Waterschap legt vast hoe de kansrijke alternatieven voor de dijkverbeteringen worden beoordeeld

28 maart 2019 Op 19 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta het beoordelingskader vastgesteld waarmee de kansrijke alternatieven voor de dijkverbeteringen in de gemeente Breda, Drimmelen Etten-Leur, Moerdijk en Steenbergen worden beoordeeld. Met deze beoordeling krijgt het waterschap zicht op het Voorkeursalternatief (VKA) voor ieder dijktraject in iedere gemeente.
Waterschap legt vast hoe de kansrijke alternatieven voor de dijkverbeteringen worden beoordeeld

Rondom de zomer komen we bij u terug

De beoordeling van de kansrijke alternatieven wordt beschreven in een concept Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven (NBKA) waarin ook het eerste beeld van een VKA wordt weergegeven. We leggen dit rondom de zomer aan u voor, zodat u er op kunt reageren. Dat doen we in de vorm van Dijkinspiratieteams (DIT’s) en informatiebijeenkomsten. Deze reacties worden meegenomen in de uiteindelijke keuze voor een VKA.

Kijkt u voor meer (achtergrond) informatie en het beoordelingskader op onze site.

 

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 06 206 08 222.