Werkzaamheden verminderen wateroverlast Steenbergen-Zuid

14 maart 2019 Waterschap Brabantse Delta is gestart met werkzaamheden in de omgeving van de Franseweg in Steenbergen-Zuid om wateroverlast in de toekomst te beperken. Wateroverlast ontstaat bij hevige regenbuien. Door de klimaatverandering nemen dit soort buien alleen maar toe. Daarom neemt het waterschap maatregelen, zoals het plaatsen van een duiker (een grote betonnen buis) onder de Franseweg. De werkzaamheden duren tot begin mei.
Werkzaamheden verminderen wateroverlast Steenbergen-Zuid

Afsluiting en omleiding

Voor het plaatsen van een duiker wordt de Franseweg ter hoogte van de rotonde van 15 april tot en met 26 april afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. Waterschap Brabantse Delta vraagt begrip voor de mogelijke overlast.

Maatregelen

De gemeente heeft de watergang parallel aan de Rondweg Oost het afgelopen jaar verbreed. Het waterschap pakt de werkzaamheden vanaf daar verder op met het aanleggen van een verkorte afvoerroute naar de Ligne. Via een duiker onder de Franseweg verbindt het waterschap twee watergangen met elkaar. Deze verbinding zorgt ervoor dat overtollig water sneller afgevoerd kan worden en zo wateroverlast beperkt wordt. Ook het verbreden en verdiepen van deze watergangen zijn onderdeel van de geplande werkzaamheden, die van maart tot en met mei plaatsvinden. Om dit uit te kunnen voeren is een deel van de begroeiing al voor de start van het broedseizoen verwijderd.

Aanleiding

In Steenbergen-Zuid is bij hevige regenval wateroverlast in de vorm van water-op-straat. De agrarische percelen ten zuiden van de Rondweg Oost hebben wateroverlast vanuit het oppervlaktewatersysteem en de overstorten van het riool die dan kunnen plaatsvinden.

In 2016 is in opdracht van de gemeente Steenbergen en het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het watersysteem in de wijk Zuid. Hierbij is de samenhang tussen de riolering en het oppervlaktewatersysteem onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de gemeente en het waterschap maatregelen opgesteld om de wateroverlast te verminderen. De gemeente heeft haar maatregelen inmiddels uitgevoerd. Het waterschap gaat nu de verkorte doorsteek naar de Ligne realiseren.

 

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.