Samen werken aan natuur en waterbeheer in gemeente Steenbergen

12 april 2019 Waterschap Brabantse Delta en gemeente Steenbergen gaan een samenwerking aan om vier ecologische verbindingszones te realiseren. Zij willen bestaande natuur verbinden en beken en kreken in de regio herstellen.
Samen werken aan natuur en waterbeheer in gemeente Steenbergen

Niels Mureau, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta legt uit: “Een ecologische verbindingszone verbindt bestaande natuur. Planten en dieren verplaatsen zich via deze verbinding. Bijvoorbeeld om zich voort te planten of om eten te vinden. Als waterschap zien we het aanleggen van een ecologische verbindingszone ook als kans om het zoetwatersysteem toekomstbestendig te maken. Dit betekent dat het water meer ruimte krijgt in natte perioden en we water kunnen vasthouden bij droogte.”

Wilma Baartmans, wethouder gemeente Steenbergen: “Ecologische verbindingszones zijn belangrijk voor de natuur en ons klimaat. In ons collegeprogramma benoemen we al dat we willen werken aan duurzaamheid, klimaatadaptatie en een groene leefomgeving. Een ecologische verbindingszone draagt bij aan alle drie.”

Land én water

De ecologische verbindingszones combineren land en water. Meer plant- en diersoorten krijgen zo de ruimte, wat bijdraagt aan de biodiversiteit. Er is aandacht voor waterkwaliteit en klimaatverandering. Groene gebieden werken verkoelend, de temperatuur ligt er vaak lager dan in een omgeving met veel steen. Ecologische verbindingszones houden bovendien water vast, bijvoorbeeld na een flinke bui.

Ecologische verbindingszones brengen een groene leefomgeving dichter bij huis. In het project wordt gekeken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld een wandelpad. Ook geeft het allerlei dieren de kans om veilig rond te trekken. Denk bijvoorbeeld aan de blauwborst, meervleermuis en waterspitsmuis. Of de bever die nu ook in de gemeente Steenbergen te zien is, door de verbinding met de Biesbosch.

De route

De Mariakreek verbindt de Steenbergsche Vliet met het Molenkreek complex. Hiermee wordt natte natuur van het noorden en zuiden van Steenbergen verbonden. Vliet-Ligne verbindt de Steenbergsche Vliet met het natuurgebied Halsters Laag/Oudland. Deze verbinding is onderdeel van de West-Brabantse Waterlinie. Hier komen cultuurhistorie en natuur samen. Breede Watergang verbindt de Steenbergsche Vliet met het Cruijslandse Krekencomplex. Oudlandsche Watergang vormt de missende schakel tussen het Halsters Laag en Oudland. Halsters Laag en Oudland liggen op de Naad van Brabant, waar klei- en zandgrond elkaar raken. Kijk voor een weergave van de route in de bijlage onderaan dit bericht. 

Samen aan de slag

Voor het creëren van de ecologische verbindingszones bundelen het waterschap Brabantse Delta en de gemeente Steenbergen hun krachten. Deze samenwerking leggen we vast in een overeenkomst. De locaties staan nog niet vast, want niet alle grond is van de gemeente of het waterschap. Het waterschap gaat in gesprek met grondeigenaren en mogelijkheden verkennen. Misschien komt grond beschikbaar of willen eigenaren zelf natuur beheren. Experts geven advies over water (hydrologie) en natuur (ecologie). Met al deze informatie brengt het waterschap mogelijke routes in kaart. Belanghebbenden kunnen later tijdens een inspraakprocedure op het plan reageren. 

Kaart 

 Delen van Steenbergen waar de ecologische verbindingszones gewenst zijn. Hoe de routes precies gaan lopen wordt later in het project duidelijk.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.