Voorbereiding nachtvorstberegening

11 april 2019 Waterschap Brabantse Delta houdt de komende weken met het peilbeheer in sloten en vaarten extra rekening met de vraag naar water voor nachtvorstberegening. Alhoewel de lente overdag temperaturen boven nul laten zien, kan het ’s nachts hier en daar licht vriezen. Fruittelers in het werkgebied van het waterschap houden de bloesem ’s nachts nat om schade aan de bloesem en een beperkte oogst later in het jaar te voorkomen.
Waterschap Brabantse Delta bereidt zich voor op nachtvorstberegening.

De peilbeheerders controleren de stuwen en waterinlaten, het zoutgehalte van het water en natuurlijk het waterpeil. Ook hebben zij contact met de fruittelers over de behoefte aan water voor beregening. 

IJslaagje om bloesem

Door de fruitbomen te  beregenen, vormt zich bij nachtvorst een laagje ijs om de bloesem. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0° C. Hierdoor gaat de bloesem niet kapot.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.